Cartref

Newyddion & Digwyddiadau

BAFTA Cymru: Bypass a C&A

Dydd Mercher, 10 Mehefin 2015 - 6:00pm, Chapter, Caerdydd.

Ar ôl marwolaeth ei fam mae dyn ifanc (George MacKay) yn troi i fywyd o droseddu i gael dau ben llinyn ynghyd.

darllen mwyBAFTA Cymru: Bypass a C&A

Yn newydd ar y llechen

Mae Ffilm Cymru Wales wedi rhoi arian datblygu i wneuthurwyr ffilm talentog o Gymru i’w cynorthwyo i ddod â’u sgriptiau i’r sgrin.

darllen mwyYn newydd ar y llechen

Launchpad

Mae BFI NET.WORK Cymru yn lansio ei ddigwyddiad Launchpad diweddaraf i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr mewn cydweithrediad â BBC Cymru Wales, Skillset Creadigol a CULT Cymru yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 28ain Mawrth 2015.
Caiff y digwyddiad ei dargedu’n benodol i bobl ddawnus o blith pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a’r nod yw rhoi hwb i leisiau a storïau o Gymru sydd wedi’u tangynrychioli. Gwahoddwn unrhyw ddoniau newydd ac addawol o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a anwyd yng Nghymru neu sy’n seiliedig yng Nghymru, yn ogystal â rhai sy’n datblygu storïau sydd â chynnwys o’r cefndiroedd hynny, i ymuno â ni yn y cyfle unigryw hwn.

darllen mwyLaunchpad