Cartref

Newyddion & Digwyddiadau

Ffilm ddogfen Cymraeg yn cael ei ddewis ar gyfer gŵyl ffilm Sundance.

Mae'r ffilm ddogfen 'Dark Horse', a gafwyd ei ariannu gan Ffilm Cymru Wales, yn dilyn hanes 'Dream Alliance', ceffyl a fagwyd ar randir Cymraeg ac aeth ymlaen i fod yn bencampwr.

Mae'r ffilm, sy'n seiliedig ar stori wir, wedi ei gyd-ariannu gan BFI, Film4 a Ffilm Cymru Wales ac mi fydd yn cystadlu yn y categori Sinema Ddogfen y Byd. Gweler ymateb y wasg fan hyn.

 

Ffilm Cymru Wales yn cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol 2013-14

Bu hon yn flwyddyn enfawr o drawsnewid i Ffilm Cymru Wales wrth inni addasu i’r newidiadau cynyddol o ran sut mae cynulleidfaoedd yn gwylio ffilmiau ac yn ymwneud â chreadigrwydd, a’r angen cynyddol i sbarduno twf swyddi ac adfywio yng Nghymru, lle mae gan y diwydiannau creadigol ac addysg rôl amlwg i’w chyflawni.

darllen mwyFfilm Cymru Wales yn cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol 2013-14

Ffilm Cymru Wales yn lansio adnodd addysg newydd ar gyfer The Machine

Ffilm Cymru Wales yn cyhoeddi eu hadnodd addysg ffilm newydd, gyda chyfrif Twitter arbennig: @FfilmEducation.

Adnodd Dysgu Ffilm a’r Cyfryngau ar gyfer safon Lefel A yw ‘The Machine: Exploring the UK Film Industry’, sy’n edrych ar sut y crëwyd ffilm ffug-wyddonol lwyddiannus Red and Black Films. Mae’r adnodd digidol rhyngweithiol, a’r DVD, yn cynnwys archwiliad o’r gwaith datblygu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, a’r modelau newydd arloesol a ddefnyddiwyd gan y ffilm ar gyfer dosbarthu a marchnata, ac maent wedi eu cynllunio i roi profiad cynhwysfawr o’r broses a ddefnyddir i wneud ffilm i fyfyrwyr ffilm, o’r sgript i’r sgrîn.

darllen mwyFfilm Cymru Wales yn lansio adnodd addysg newydd ar gyfer The Machine