Cartref

Newyddion & Digwyddiadau

Emma Flatley, Pennaeth Addysg, Arddangos ac Adfywio yn symud ymlaen at orwelion newydd

Fel sy’n hysbys i rai ohonoch, wedi 3 mlynedd yn gweithio i wasanaethau addysg a chynulleidfaoedd ffilm yng Nghymru, bydd Emma Flatley yn newid byd gan ymuno â Chwmni Opera Cymru fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu a Phartneriaethau. ‘Rydym yn dymuno’n dda iddi ac yn edrych ymlaen at gyd-weithio â hi ar nifer o brosiectau yn y dyfodol, gan adeiladu ar brosiect y WNO, a gefnogir gan The Space, Occupation: 5 Songs that Shook the World, yr ydym wrthi’n cyfrannu iddo ar hyn o bryd.
 
28ain  o Dachwedd fydd diwrnod olaf Emma gyda Ffilm Cymru Wales, pan fydd Dan Thomas yn cychwyn ar ei waith fel y Pennaeth Addysg, Arddangos ac Adfywio Dros Dro, gan gefnogi’r broses gynllunio hyd at ddechrau’r flwyddyn ariannol newydd.  Bydd hefyd yn ymgymryd â rhywfaint o waith allanol yn ystod yr un cyfnod, fel cynorthwyo’r Cyngor Prydeinig ar sail rhan amser yn ystod mis Rhagfyr.  Ail-ymuno â Ffilm Cymru Wales fydd Dan, gan mai ef oedd cyn bennaeth yr adran, a mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth y Celfyddydau i Gyngor Prydeinig Cymru a Phennaeth Partneriaethau i FilmClub (ledled y DU).
 
Bydd Dan yn wyneb cyfarwydd i’n cleientiaid, ac ‘rydym wrth ein bodd ei groesawu nôl atom. Mae ganddo ddealltwriaeth dda o ffilm a thirwedd aml-gelfyddydol Cymru, ac yn arbennig o’r cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu’r ddarpariaeth sydd ar gael i gynulleidfaoedd ledled Cymru mewn cyfnod sy’n gofyn am gyd-weithio mentrus â phartneriaid, a ble gall manteision ffilm fel arf addysgol, o safbwynt sgiliau ac fel dull o ymgysylltu’n gymdeithasol, eu profi i’r eithaf, yn enwedig yng nghyd-destun tlodi, fel yr amlygir gan Lywodraeth Cymru.

Ymunwch â’r Brotest. Cerddoriaeth newydd ‘i ysgwyd y byd’

Mae pum cerddor o amrywiol arddulliau cerddoriaeth yn dod ynghyd ar gyfer Occupation - five songs that shook the world, prosiect digidol a fydd yn golygu y byddant yn creu caneuon newydd i gyd-fynd ag argyfyngau, protestiadau a gwrthsafiadau wrth iddynt ddatblygu.

darllen mwyYmunwch â’r Brotest. Cerddoriaeth newydd ‘i ysgwyd y byd’ 

Dan y Wenallt i ymddangos mewn sinemâu ar draws Cymru

Bydd addasiad newydd o glasur Dylan Thomas, y ddrama radio Dan y Wenallt yn ymddangos mewn sinemâu ar draws Cymru o 11 Rhagfyr ymlaen.

darllen mwyDan y Wenallt i ymddangos mewn sinemâu ar draws Cymru