a family enjoying the cinema

Cronfa Arddangos Ffilm

Currently closed for applications.

 

Mae Ffilm Cymru yn awyddus i bob math o bobl mewn pob math o lefydd ym mhob cwr o Gymru gael gwylio ffilmiau annibynnol gyda’i gilydd. ‘Rydym yn cefnogi arddangoswyr ffilm annibynnol ledled Cymru er mwyn cynnig profiadau sinematig cyffrous ac ysbrydoledig i gynulleidfaoedd.

‘Rydym yn darparu cyllid a chefnogaeth i sinemâu annibynnol, gwyliau ffilm a darparwyr cymunedol er mwyn eu galluogi i ddangos ffilmiau mewn amrywiaeth eang o leoliadau drwy’r wlad.

Ers 2006 mae’r gefnogaeth hon wedi ei rhoi i sefydliadau sydd, fel ni, yn teimlo’n angerddol ynglŷn â gwella mynediad at ffilm i gynulleidfaoedd drwy Gymru gyfan, yn ogystal â phrofi ac arloesi er mwyn gwella’r hyn maent yn ei gynnig.

Mae pandemig COVID-19 wedi creu set unigryw o sialensiau i arddangoswyr. Er mwyn sicrhau y gall y gwaith hwn barhau, mae ein Cronfa Arddangos Ffilm wedi ei chynllunio i gefnogi anghenion uniongyrchol arddangoswyr ffilm gydol gweddill y flwyddyn wrth i ni ddechrau gweld ein cynulleidfaoedd yn dychwelyd at y sgrin fawr.

Pwy all ymgeisio?

Sinemâu annibynnol a chanolfannau celfyddydol, gwyliau a chymdeithasau ffilm, digwyddiadau sinema unigol  (pop-up) a’r rhai sy’n dangos ffilmiau yn y gymuned.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at 75% o’r gost gyflawn, hyd at uchafswm o £20,000.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Darllenwch ein canllawiau ar gyfer Cronfa Arddangos Ffilm a gyrrwch e-bost at audience@ffilmcymruwales.com i ofyn am gyfarfod neu sgwrs ffôn er mwyn Datgan Diddordeb.

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyllid ar gyfer Arddangos Ffilm darllenwch y canllawiau.