trainees on set

Gyrfaoedd Mewn Ffilm & Hyfforddiant

Mae sawl gyrfa i’w cael yn y diwydiant ffilm – o awduron a chyfarwyddwyr, i arlwywyr, artistiaid gwallt & cholur, trydanwyr, gyrwyr a chynllunwyr.  

Dyna pam ‘rydym wedi creu amrywiaeth o raglenni i ddatblygu a throsglwyddo sgiliau. Gallwn eich cynorthwyo i gael eich ‘Troed yn y Drws’, a’ch cefnogi wrth ichi wynebu sialensiau ariannol ac i ddatblygu rhwydweithiau ar hyd y daith; neu gallwn ddarparu mentoriaeth i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr uchelgeisiol, gan gynnig arweiniad i wneuthurwyr ffilm i’w cynorthwyo i wneud y gorau o’u syniadau ar bob cam o’r ffordd.

Mae rhagor o wybodaeth am ein cyfleoedd hyfforddi ar gael isod.

Find out more about our range of training opportunities below.