creepy pasta salad

Beacons: Cyllid ar gyfer Ffilmiau Byrion

Currently closed for applications

 

Yn sgil ein cynnig gyda BFI NETWORK WALES, ac mewn partneriaeth â BBC Cymru / Wales mae Ffilm Cymru yn comisiynu ffilmiau byr o’r safon uchaf posib, boed hynny’n ffilmiau byw (live-action), ffilmiau dogfen neu ffilmiau wedi eu hanimeiddio.

Mae rhaglen Beacons yn cynnwys cyngor a hyfforddiant arbenigol fydd yn eich cynorthwyo i wireddu eich gweledigaeth sinematig ac i sicrhau y bydd eich ffilm yn cael ei dosbarthu mewn gwyliau allweddol ledled y byd, yn ogystal â chael ei dangos ar y BBC.

Pwy all ymgeisio?

Awduron a chyfarwyddwyr neu dîm o awduron/cynhyrchwyr/cyfarwyddwyr sydd eisoes wedi cwblhau rhywfaint o waith ar gyfer y sgrin ond nad ydynt hyd yma wedi arwain ar ffilm nodwedd sydd â chyllideb o dros £1 miliwn. Dylai cyfarwyddwr y prosiect fod wedi ei g/eni neu wedi ei l/leoli yng Nghymru.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at £15,000.

Beth sydd angen arnaf i ymgeisio?

Yn ogystal â ffurflen gais wedi ei chwblhau, bydd angen sgript, CVs ar gyfer aelodau allweddol y tîm creadigol, a chyswllt at un darn o waith blaenorol gan y cyfarwyddwr.

Canllawiau

Mae rhagor o wybodaeth am rhaglen Beacons sy’n cynnig arian i ffilmiau byrion yn ein Canllawiau Beacons.

Mae ffurflenni cais ar gael isod, ac unwaith i chi eu cwblhau rhaid eu gyrru at beacons@ffilmcymruwales.com