young people making a film in the street

Cronfa Prosiect Addysg Ffilm

Y dyddiad cau nesaf: 29 January 2021

Mae Ffilm Cymru’n cefnogi prosiectau cyffrous a fydd yn ysbrydoli pobl o bob rhan o Gymru i gael gweld, mwynhau, deall, creu, archwilio a rhannu ffilm gydol eu hoes. Mae addysg ffilm yn chwarae rhan allweddol yn y ffordd rydyn ni’n deall ffilm a sut mae storïau’n cael eu hadrodd trwy’r cyfrwng amlbwrpas hwn.

Pwy all ymgeisio?

Ymarferwyr Addysg Ffilm annibynnol sy’n gweithio yn, ac yn ymestyn, addysg ffilm yng Nghymru.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at 75% o holl gostau’r prosiect, hyd at ufachswm o £12,500.

Sut ydw i’n ymgeisio?

  • ffurflen gais wedi'i chwblhau
  • cyllideb
  • strategaeth ariannu
  • CVs o’r tîm
  • tystysgrifau DBS dilys

 

Bydd Ffilm Cymru’n gwahodd ceisiadau ddwywaith yn 2020-21. Mae’r terfyn amser ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

  • 27 Tachwedd 2020 (5pm)
  • 29 Ionawr 2021 (5 pm)

 

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyllid ar gyfer y Gronfa Prosiect Addysg Ffilm darllenwch y Canllawiau.