nine filmmakers shortlisted for the iris prize 2020 on an online meeting. Some wave and give a thumbs up.

Mae Gwobr Iris ar agor ar gyfer ceisiadau

Bydd yr ŵyl, sy’n digwydd yng Nghaerdydd ac yn dathlu ei phen-blwydd yn 15 oed, yn cael ei chynnal ym mis Hydref 2021.

Mae'r trefnwyr yn awyddus i barhau i rannu straeon LHDT+ o bob cwr o'r byd ac yn agosach at adref, ac am y tro cyntaf, bydd y gwobrau Cymuned ac Addysg yn cael eu cyflwyno yn ystod y brif ŵyl.

Mae’r ŵyl yn cyflwyno 9 gwobr:

  • Gwobr Iris  – y wobr ffilm fer LHDT+ fwyaf yn y byd a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop
  • Gwobr Iris Y Gorau Ym Mhrydain a noddir gan Bad Wolf
  • Gwobr Iris am y Ffilm Nodwedd Orau a noddir gan Bad Wolf
  • Y Perfformiad Gorau mewn Rôl Fenywaidd a noddir gan Gylchgrawn Diva
  • Y Perfformiad Gorau mewn Rôl Wrywaidd a noddir gan Gylchgrawn Attitude
  • Gwobr Rheithgor Ieuenctid a noddir gan TBC
  • Gwobr Gymuned - £250 i alluogi'r grŵp cymunedol buddugol i wneud mwy o ffilmiau
  • Gwobr Addysg - £ 250 i alluogi'r grŵp addysg / ieuenctid buddugol i wneud mwy o ffilmiau
  • Gwobr Ffilm Feicro - £100 i alluogi'r gwneuthurwr ffilm i wneud mwy o ffilmiau

Dywedodd Andrew Pierce, Cadeirydd yr Ŵyl: “Mae amrywiaeth wedi bod wrth galon Iris o’r dechrau. Diolch yn bennaf i'r perthnasoedd sydd gennym gyda 30 o wyliau partner mewn 20 gwlad, rydym bob amser wedi mwynhau gweld amrywiaeth yn cael ei chynrychioli ar ein sgriniau.

“Mae amrywiaeth yn gyffredinol yn cymryd ychydig mwy o amser. Fodd bynnag, rwyf wedi fy nghalonogi gan y cydbwysedd cynyddol rhwng y rhywiau a dros y tair blynedd diwethaf rydym wedi gweld cyfarwyddwyr benywaidd yn cipio'r brif wobr.

“Rydym hefyd wedi gweld cynnydd cyson yn nifer y straeon Traws a gynhwysir yn rhaglen yr ŵyl. Rwy'n gobeithio yn 2021 ac o hyn ymlaen, byddwn hefyd yn gweld cynnydd yn y ffilmiau a wneir gan wneuthurwyr ffilm Traws.”

Gwobrau Cymuned ac Addysg

Bydd gŵyl 2021 yn cynnwys y bedwaredd Wobr Cymuned a Gwobr Addysg Iris, ac am y tro cyntaf cânt eu cyflwyno yn ystod y brif ŵyl yng Nghaerdydd.

Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: “Mae gennym raglen gwaith maes poblogaidd yn Iris sy’n gweithio gyda grwpiau cymunedol ac addysg ledled Cymru a gweddill y DU. Gan ddefnyddio ffilm i ddeall a hyrwyddo materion LHDT+ ymhellach, rydym wedi llwyddo i gyflwyno elfennau o'r brif ŵyl i'n gwaith maes. Felly, roedd yn naturiol i ni ddod â dathlu gwobrau cymuned ac addysg i'r brif ŵyl.

“Pwy a ŵyr, gallai enillydd cymuned ac addysg y dyfodol fod yn enillydd Gwobr Iris y dyfodol.

“Bellach gallwn edrych yn ôl ar 2020 fel y flwyddyn y daeth Iris i oed - pan safodd yn dal a chamu allan i’r byd, yn gryfach ac yn fwy penderfynol. Rydyn ni'n mynd i adeiladu ar lwyddiant 2020, a dros yr ychydig fisoedd nesaf rydyn ni'n edrych ymlaen at rannu mwy o newyddion cyffrous am ein gwaith a sut y bydd Iris yn parhau i rannu straeon LHDT+ i gynulleidfa sy'n tyfu."

Y prif noddwyr yw: Sefydliad Michael Bishop, Llywodraeth Cymru, BFI yn dyfarnu arian o’r Loteri Genedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Film4, Prifysgol De Cymru, Co-op Respect, Bad Wolf, Grŵp Gorilla, Peccadillo Pictures, Pinewood Studios, Cylchgrawn Attitude, Cylchgrawn Diva, a The Ministry of Sound.  

Mae'r ŵyl hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â BAFTA Cymru, Pride Cymru a Stonewall Cymru.