screen careers logo

Gyrfaoedd Sgrin: Goruchwylydd Effethiau

I wneud i’r effeithiau arbennig hynny ddigwydd, mae’r Goruchwylydd Effeithiau Arbennig (SFX) (sydd weithiau’n cael eu galw’n Gydlynydd SFX) yn rheoli tîm cyfan o dechnegwyr effeithiau arbennig. Y Goruchwylydd SFX yw’r swydd lefel uwch sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr y caiff yr effeithiau eu cyflawni’n llyfn a diogel.

Danny Hargreaves

portrait of danny hargreaves

“[SFX is about] how we are going to do the incredible. How to create these effects, whether it be an explosion or an elemental effect like snow or rain with the ambition the production want… but also it’s delivered safely & within a budget” - Danny Hargreaves