Charlotte Church and a sheep

Dan y Wenallt / Under Milk Wood

Addasiad Cymraeg radical, swrrealaidd ac erotig o ddrama radio glasurol Dylan Thomas, Under Milk Wood.

Credydau

Fwriwyd:
Rhys Ifans, Charlotte Church

Cyfarwyddwr:
Kevin Allen

Ysgrifenwyr:
Adapted from Dylan Thomas’ text by Murray Lachlan Young, Michael Breen and Kevin Allen

Cynhyrchydd:
Kevin Allen

Cyd-gynhyrchwyr
Stephen Malit, Rhys Ifans

Cwmni Cynhyrchu
Ffatti Ffilms

Ddosbarthu / Cyswllt Archebu
Ffatti Ffilms / www.ffattiffilms.com/contact