Ethel & Ernest in their garden

Ethel & Ernest

Yn seiliedig ar lyfr gwobrwyol Raymond Briggs, mae’r ffilm nodwedd hon, sydd wedi ei hanimeiddio â llaw, yn cynnig darlun hoffus ac annwyl o fywyd dau o bobl gyffredin sy’n byw mewn cyfnod anghyffredin, gyda’r gymdeithas yn newid yn aruthrol o’u hamgylch.

 

Credydau

Fwriwyd:
Brenda Blethyn, Jim Broadbent

Cyfarwyddwr:
Roger Mainwood

Ysgrifenwyr:
Raymond Briggs

Cynhyrchydd:
Camilla Deakin

Cynhyrchwyr Gweithredol
Raymond Briggs, Jon Rennie

Cwmni Cynhyrchu
Lupus Films

Ddosbarthu / Cyswllt Archebu
Vertigo Films / vertigofilms.com/contact

Ble i Wylio

DVD, Amazon Prime, YouTube, Sky Store, iTunes

Adnodd Addysg

Mewn partneriaeth â Lupus Films, Thud Media ac Into Film, bu i Ffilm Cymru gynhyrchu pecyn addysg i gyd-fynd ag Ethel & Ernest sy’n berthnasol i nifer o feysydd a phynciau’r cwricwlwm ar gyfer disgyblion 8-11 mlwydd oed. Mae’r adnoddau’n defnyddio amrywiaeth o fideos, lluniau llonydd a gwaith sain sy’n berthnasol i’r ffilm.