a woman in new york

Horizons: Cyllid Datblygu i Wneuthurwyr Ffilm Newydd Addawol

Dyddiad Cau: Treiglo

Yn sgil ein cynnig gyda BFI NETWORK WALES, mae Ffilm Cymru yn datblygu ffilmiau nodwedd o’r safon uchaf posib, boed hynny’n ffilmiau byw (live-action), ffilmiau dogfen neu ffilmiau wedi eu hanimeiddio gan wneuthurwyr ffilm newydd addawol.

Gallwn eich tywys drwy’r broses ddatblygu gyda chyllid pwrpasol a chyngor arbenigol.

bfi network wales logo

Pwy all ymgeisio?

Tîm awdur / cynhyrchydd sydd â rhywfaint o brofiad o weithio ym maes sgrin ond nad ydynt hyd yma wedi arwain ar ffilm nodwedd gyda chyllideb o dros £1 miliwn. Dylai naill ai’r awdur, y cynhyrchydd neu’r cyfarwyddwr sy’n arwain ar y prosiect fod wedi ei g/eni neu ei l/leoli yng Nghymru.

Am faint gai ymgeisio?

Hyd at uchafswm o 10k ar gyfer cam penodol o’r gwaith datblygu – gellid defnyddio’r arian ar gyfer costau sy’n ymwneud ag ail-edrych ar y driniaeth, drafftiau o sgript, profion cysyniad neu gostau pecynnu.

Beth sydd angen arnaf i ymgeisio?

Yn ogystal â ffurflen gais wedi ei chwblhau, bydd angen sgript ar gyfer y prosiect os ar gael, neu driniaeth a sampl o’r sgript ar gyfer y sgrin, a CVs ar gyfer aelodau allweddol y tîm creadigol.

 

Canllawiau

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Horizons darllenwch ein Canllawiau Horizons.

Mae’r ffurflenni cais ar gael isod, ac unwaith i chi eu cwblhau rhaid eu gyrru at horizons@ffilmcymruwales.com. Byddwn yn gwneud ein penderfyniadau chwech i wyth wythnos wedi i chi yrru’r cais atom.