Young people at the Wicked Wales Film Festival

Wicked Wales

 Yn cael ei redeg gan bobl ifanc o gymuned yr ardal, mae Gŵyl Cidwm Cymru yn y Rhyl yn arddangos talent ifanc o bob rhan o'r byd. Mae Cidwm hefyd yn rhedeg sinema gymunedol gydol y flwyddyn ar gyfer pobl yn y Rhyl.