the welfare in ystradgynlais

The Welfare

Yn ganolfan y celfyddydau a chymunedol bywiog a hyblyg, mae’n cynnig cerddoriaeth, theatr fyw, sinema a digwyddiadau cymunedol wythnosol. Mae cyllid Mynediad i Gynulleidfaoedd hefyd wedi helpu’r lleoliad i greu partneriaethau gyda sefydliadau iechyd a llesiant er mwyn cynnig ffilmiau sy’n gyfeillgar i ddementia ac awtistiaeth.