man dressed as Elvis

Pink Suede Shoes

Mae Jasun Watkins yn adnabyddus am ddynwared Elvis. Mae ei act yn binc, yn bowld ac yn hynod o ‘camp’, a daw i’w pherfformio yn yr ŵyl fwyaf yn Ewrop sy’n talu teyrnged i Elvis. ‘Rydym yn ymuno ag ef yn y dyddiau cyn y gystadleuaeth, wrth iddo gofio sut y bu i’w fywyd teuluol a’i blentyndod cythryblus esgor ar ei angen am enwogrwydd. A fydd Pink Elvis yn ennill calonnau trigolion y dref glan-môr yma yng Nghymru?

Credydau

Cyfarwyddwr
Jay Bedwani

Cynhyrchydd
Jessica Colman