Cartref

Newyddion & Digwyddiadau

Yn newydd ar y llechen

Mae Ffilm Cymru Wales wedi rhoi arian datblygu i wneuthurwyr ffilm talentog o Gymru i’w cynorthwyo i ddod â’u sgriptiau i’r sgrin.

darllen mwyYn newydd ar y llechen

Launchpad

Mae BFI NET.WORK Cymru yn lansio ei ddigwyddiad Launchpad diweddaraf i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr mewn cydweithrediad â BBC Cymru Wales, Skillset Creadigol a CULT Cymru yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 28ain Mawrth 2015.
Caiff y digwyddiad ei dargedu’n benodol i bobl ddawnus o blith pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a’r nod yw rhoi hwb i leisiau a storïau o Gymru sydd wedi’u tangynrychioli. Gwahoddwn unrhyw ddoniau newydd ac addawol o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a anwyd yng Nghymru neu sy’n seiliedig yng Nghymru, yn ogystal â rhai sy’n datblygu storïau sydd â chynnwys o’r cefndiroedd hynny, i ymuno â ni yn y cyfle unigryw hwn.

darllen mwyLaunchpad

FFILM CYMRU WALES YN ARWAIN Y FFORDD GYDAG AELODAU NEWYDD I’R BWRDD

Mae FFILM CYMRU WALES yn cyhoeddi pum penodiad i’w Fwrdd Cyfarwyddwyr, a fydd yn helpu i ddatblygu ymrwymiad y sefydliad i ddatblygu doniau, sgiliau a manteision adfywio addysg ffilm, mentergarwch digidol a chyswllt â’r cyhoedd.  

Mae gan Neil Watson brofiad helaeth i’w gynnig ym maes datblygu polisi, fel cynghorydd i’r Arglwydd Puttnam a’r BFI, ynghyd ag ymgynghorwyr Olsberg SPI, Ysgol Busnes y Cyfryngau, y BBC a Film London. Cafodd Neil ei eni yng ngogledd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn niwylliant Cymru.

darllen mwyFFILM CYMRU WALES YN ARWAIN Y FFORDD GYDAG AELODAU NEWYDD I’R BWRDD