Cartref

Clyweliad Klaxon

Mae Krystal S. Lowe yn chwilio am dri artist dawns proffesiynol benywaidd/sy'n ystyried eu hunain yn fenywaidd sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ar gyfer ei ffilm dawns sgrin Merched y Môr/Daughters of the Sea a gomisiynwyd drwy Brosiect Ffolio Ffilm Cymru mewn partneriaeth â BBC Arts, BBC Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Pwy?

Unrhyw fenyw/unigolyn sy'n ystyried ei hun yn fenywaidd ac sy'n ddawnsiwr/symudwr. Mae diddordeb penodol y prosiect hwn mewn arddangos yr amrywiaeth sy'n bresennol yng Nghymru fodern, drwy fersiwn sydd wedi'i hailysgrifennu o stori werin Merched y Môr/Daughters of the Sea. Am y rheswm hwn, mae gan Krystal ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod gan bob dawnsiwr gefndir ethnigrwydd a symudiad gwahanol i’w gilydd.

Rhaid i'r dawnswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn a bod â'r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

*Rhaid iddynt fod wedi’u lleoli yn Ne Cymru neu fod yn gallu dod yno ar gyfer y diwrnod ffilmio*

 

Beth?

Un diwrnod o baratoi ac Un diwrnod o ffilmio.

 

Ble?

Lleoliadau yn Ne Cymru.

 

Pryd?

Rhaid iddynt fod ar gael yn ystod wythnos Awst 24ain, 2020 ar gyfer un diwrnod o ffilmio. Bydd y sesiynau paratoi yn cael eu cynnal o bell a gellir eu trefnu o amgylch amserlen pob dawnsiwr drwy gydol mis Awst.

 

Ffi

£200.00 (£100 y dydd) – Darperir bwyd ar y set a chostau teithio rhwng pob lleoliad ffilmio.

*Bydd y prosiect cyfan yn glynu'n agos at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth*

 

I wneud cais

Anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. i ofyn am becyn clyweliad erbyn 9:00am ar 3 Awst, 2020.