Cartref

Ffilm Cymru yn cynnig cymorthfeydd bob pythefnos i gynorthwyo gweithwyr creadigol o Gymru

I gynorthwyo’r diwydiant yn ystod y cyfnod heriol hwn, bydd Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd talent bob pythefnos dros y ffôn neu ar-lein dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn, yn enedigol o Gymru neu’n seiliedig yng Nghymru, ac yn dyheu i fod yn awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd ffilmiau, neu eisoes yn gweithio felly, rydym ni eisiau clywed gennych chi. Nid oes cyfyngiad uchaf ar brofiad ac rydym ni’n annog gwneuthurwyr ffilmiau o bob lefel i gofrestru.

Mae’r cymorthfeydd yn gyfle ichi gael cyngor strategol unigol gan swyddogion gweithredol Ffilm Cymru ac o bryd i’w gilydd byddant hefyd yn cynnwys siaradwyr gwadd i’ch ysbrydoli.

I drefnu apwyntiad, defnyddiwch y dolenni isod. Zoom.us yw ein dewis ffurf i gynnal y cymorthfeydd hyn, ond os nad oes modd i chi lawrlwytho Zoom, nodwch y byddai’n well gennych chi gyfarfod ffôn yn lle hynny wrth drefnu eich apwyntiad.

Cymorthfeydd ar y Gweill

30ain Gorffennaf – trefnwch eich apwyntiad fan hyn.

31ain Gorffennaf – trefnwch eich apwyntiad fan hyn.

27ain Awst – trefnwch eich apwyntiad fan hyn. (Blaenoriaethu’r Gymraeg)

28ain Awst – trefnwch eich apwyntiad fan hyn.

Caiff cymorthfeydd pellach eu cadarnhau cyn hir.