Cartref

Iris 2020 ar lein ac am ddim.

Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris wedi cyhoeddi y bydd 14eg rhifyn yr ŵyl yng Nghaerdydd yn mynd ar-lein ym mis Hydref, ac y bydd ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Fe wnaethant hefyd gadarnhau y bydd Gwobr Iris gwerth £30,000, gyda chefnogaeth Sefydliad Michael Bishop, yn cael ei chyflwyno i wneuthurwr ffilm i gynhyrchu ffilm fer arall, ddydd Sadwrn 10 Hydref.

Bydd yr ŵyl yn agor ddydd Mawrth 6 Hydref ac yn cau ddydd Sul 11 Hydref, gyda'r holl ddangosiadau, sgyrsiau a digwyddiadau ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim. Bydd gwasanaeth dal i fyny talu-i-wylio hefyd a fydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Hydref. Er mwyn cefnogi hyn, mae'r trefnwyr wedi lansio eu hymgyrch codi arian cyhoeddus gyntaf. Cynhyrchwyd ffilm hyrwyddo fer i lansio'r ymgyrch codi arian a chadarnhau y bydd Iris 2020 ar-lein. Edrychwch ar y ffilm yma:Dywedodd Andrew Pierce, Cadeirydd yr Ŵyl: “Gwnaethpwyd y penderfyniad i fynd ag Iris ar-lein, i raddau, gan y sefyllfa gyda Covid-19. Wrth edrych ar yr hyn rydyn ni'n ei wybod nawr, a'r hyn sy'n dal yn aneglur am y dyfodol, roedden ni'n teimlo teimlo taw'r peth gorau i’n cynulleidfa a'n gwneuthurwyr ffilm oedd mynd ag Iris ar-lein.

“Byddwn yn datgelu ein rhaglen lawn ym mis Awst, ac o’r hyn a ddywedwyd wrthyf, byddwn yn cael blwyddyn arall o straeon LHDT+ amrywiol i’w rhannu o bob cwr o’r byd. I'r rhai sy'n ymweld â'r ŵyl yng Nghaerdydd yn rheolaidd, maen nhw'n gwybod bod llawer mwy i Iris na dangos ffilmiau. Mae ein sesiynau holi ac ateb yn fannau poblogaidd i'n cynulleidfa rannu syniadau - mewn termau sylfaenol, lleoedd diogel i siarad a gwrando. Byddwn yn parhau i gynnig y lefel hon o ryngweithio i'n cynulleidfa ar-lein ac yn cyflwyno rhai datblygiadau arloesol newydd.

“Bydd llawer o bobl, gan gynnwys fi fy hun, yn siomedig na fydd y daith flynyddol i Gaerdydd yn digwydd eleni. Mae mynd ag Iris ar-lein yn gyffrous iawn ac yn rhoi cyfle i ni gyrraedd cynulleidfa

lawer mwy, ac os ydym yn llwyddiannus, bydd llawer rwy'n siŵr yn teithio i'r ŵyl yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.”

Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: “Rydyn ni'n gyffrous iawn am fynd ag Iris 2020 ar-lein. Mae'n cynnig cyfle i ni barhau i rannu straeon LHDT+ gyda'n cynulleidfa ffyddlon, ond mae hefyd yn caniatáu i ni gyrraedd cynulleidfa newydd. Trwy gynnig yr ŵyl am ddim, rydym yn mynd i’r afael â materion cynhwysiant cymdeithasol. Mae'r gost sy'n gysylltiedig â mynychu gŵyl yn rhwystr i lawer yn ein cymdeithas, yn enwedig cynulleidfaoedd iau. Mae 2020 yn addo bod yn drobwynt i Iris wrth i ni gydnabod a chofleidio’r ymadrodd a ddefnyddir yn helaeth ‘mae gan bob problem ateb yn y pendraw’.

“Byddwn hefyd yn darlledu’n fyw yn ystod yr ŵyl. Bydd y darllediad dyddiol yn cynnig cyfle i ni hyrwyddo Caerdydd fel pen taith, yn ogystal â chyfeirio pobl i'r ŵyl y flwyddyn nesaf, pan fyddwn yn gobeithio dychwelyd i fformat mwy cyfarwydd.

“Credaf yn onest na fydd unrhyw fynd yn ôl ar ôl profiad 2020. Mae popeth yr ydym ni fel gŵyl yn ei gyflwyno ar-lein eleni yn hybu ein nodau a'n hamcanion. Mewn sawl ffordd, mae mynd ag Iris ar-lein â’r potensial i ni rannu straeon LHDT+ gyda chynulleidfa hyd yn oed yn fwy. Os bydd cyllid yn caniatáu, rwy'n rhagweld y bydd Iris ar-lein yn dod yn rhan allweddol o'r hyn y mae'n rhaid i'r ŵyl ei chynnig wrth symud ymlaen.

“Mae newidiadau i’n harferion gwaith a gyflwynwyd oherwydd Covid-19 eisoes wedi cael effaith fuddiol ar lawer o feysydd ein gwaith. Er enghraifft, mae'r rheithgor cyn-ddethol, sy'n gweithio ochr yn ochr â'n gwyliau partner mewn 20 gwlad, bellach yn gweithredu ledled y byd. Yn hanesyddol, byddai'r broses cyn-ddethol wedi'i chanoli yng Nghaerdydd. Mae'r newid hwn yn y ffordd rydym yn gweithio wedi gwella ein hamrywiaeth ac rwy'n gyffrous i weld canlyniadau hyn unwaith y bydd y rhaglen wedi'i datgelu."

Cefnogwch Iris ar-lein, os gwelwch yn dda

Mae'r ymgyrch codi arian swyddogol hefyd wedi caniatáu i'r tîm marchnata ddatgelu un o gymeriadau newydd y dylunydd Ana Jaks. Gwelir “Morgan” yn dal clepiwr ac yn gofyn i’r cyhoedd gefnogi ymgyrch codi arian yr ŵyl. 2020 fydd trydedd flwyddyn Ana yn cefnogi gweithgaredd marchnata’r ŵyl gyda’i dyluniadau lliwgar. Bydd yr ensemble llawn o gymeriadau newydd yn cael ei ddadorchuddio yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae'r broses gyflwyno ar gyfer 2020 yn dal ar agor ac mae gan wneuthurwyr ffilm tan 22 Mehefin i gyflwyno eu gwaith: https://filmfreeway.com/IrisPrizeFestival

Prif noddwyr, cyllidwyr, a phartneriaid yr ŵyl yw: Sefydliad Michael Bishop, Llywodraeth Cymru, BFI yn dyfarnu arian o’r Loteri Genedlaethol, Film4, Ffilm Cymru Wales, Grŵp Stiwdios Pinewood, Prifysgol Caerdydd, BBC Cymru Wales, Bad Wolf, Grŵp Gorilla, Co-op Respect, Prifysgol De Cymru, Ministry of Sound, Cineworld a Chapter.

Mae'r ŵyl hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â BAFTA Cymru, Pride Cymru a Stonewall Cymru.