Cartref

Diwrnod y Llyfr: Pum ffilm a ariannwyd gan Ffilm Cymru a addaswyd o lyfrau

Wrth i bobl ym mhedwar ban byd ddathlu gwerth a rhyfeddod darllen ar Ddiwrnod y Llyfr, dyma hanes y ffilmiau mae Ffilm Cymru wedi bod yn gyfrifol am eu trosglwyddo o’r dudalen i’r sgrin.

 

Submarine

Mae dwy nod gan yr Oliver Tate niwrotig, 15 oed: colli ei wyryfdod ac achub ei fam rhag ei chariad rhyfedd a rhyfeddol. Richard Ayoade oedd yn cyfarwyddo, ac ‘roedd cast adnabyddus y gomedi anghyffredin hon, a addaswyd o Lyfr Joe Dunthorne, yn cynnwys Craig Roberts, Yasmin Paige, Paddy Considine, Sally Hawkins a Noah Taylor.

 

Y Llyfrgell / The Library Suicides

Catrin Stewart sy’n serennu yn y ffilm Gymreig hon gan bortreadu’r efeilliaid sy’n gosod trap ar gyfer llofrudd eu mham sy’n awdur. Addaswyd y ffilm o nofel Fflur Dafydd, Y Llyfrgell / The Library Suicides, a hon oedd ffilm nodwedd gyntaf y cyfarwyddwyr Euros Lyn. Bydd ei ffilm newydd, Dream Horse, yn cael ei rhyddhau fis Ebrill.

 

Resistance

Lleolwyd y ffilm hon mewn byd amgen adeg yr Ail Ryfel Byd ble mae’r Natsiaid wedi goresgyn Prydain, gyda menywod y gymuned amaethyddol yn datblygu perthynas llawn tensiwn gyda’r meddianwyr. Michael Sheen ac Andrea Riseborough sy’n serennu yn addasiad teimladwy Amit Gupta o nofel lwyddiannus Owen Sheers.

 

Ethel & Ernest

Yn seiliedig ar lyfr gwobrwyol Raymond Briggs, gyda thalentau lleisiol Brenda Blethyn a Jim Broadbent, mae’r ffilm nodwedd hon, sydd wedi ei hanimeiddio â llaw, yn ddarlun annwyl iawn o ddau o bobl cyffredin sy’n byw mewn cyfnod anghyffredin.

 

Kelly + Victor

Darlun trawiadol o berthynas angerddol, peryglus, a threisgar cwpwl ifanc. Enillodd yr awdur-gyfarwyddwr Cymreig, Kieran Evans, wobr BAFTA Prydain am Debut Eithriadol am ei addasiad cignoeth o nofel Niall Griffiths gyda Antonia Campbell-Hughes a Julian Morris.