Cartref

Ffilmiau o Gymru ar eu ffordd i SXSW

Mae dwy ffilm nodwedd newydd wedi’u hariannu gan Ffilm Cymru ar eu ffordd i Austin, Texas ar gyfer gŵyl ffilm a cherdd SXSW.

Caiff Rockfield: The Studio on the Farm ei dangos am y tro cyntaf yn yr ŵyl eiconig fis Mawrth. Mae’r ffilm ddogfen gerddoriaeth hyd llawn yn adrodd y stori hynod am ddau frawd o Gymru a drodd eu fferm laeth i fod yn un o’r stiwdios recordio mwyaf llwyddiannus erioed, gan gynhyrchu pedwar degawd o gerddoriaeth roc ragorol.

Wedi’i chynhyrchu gan Catryn Ramasut (Separado!, American Interior) o ie ie Productions a’i chyfarwyddo gan Hannah Berryman (Can We Live with Robots?),  yn Rockfield cawn weld Black Sabbath, Oasis, Coldplay, Stone Roses, Robert Plant, Simple Minds a mwy yn hel atgofion am yr amserau gwyllt a’r gerddoriaeth a grëwyd yno dros y degawdau.

Yn ymuno â Rockfield yn SXSW bydd ffilm arall a ariannwyd gan Ffilm Cymru, Rare Beasts, wedi iddi gael ei dangos yng Ngŵyl Ffilm Fenis a Gŵyl Ffilm BFI Llundain yn 2019.

Y comedi rhamantus gwallgof hwn yw’r ffilm gyntaf i Billie Piper ei chyfarwyddo, a hithau hefyd sy’n serennu fel Mandy, sy’n fam, awdur a nihilydd. Dynes fodern mewn argyfwng yw Mandy. A hithau’n magu ei mab, Larch (Toby Woolf), yng nghanol chwyldro menywod, ac yn cloddio poen ei rhieni’n gwahanu ac yn ysgrifennu’n broffesiynol am gariad nad yw’n bodoli mwyach, mae’n cwrdd â dyn gofidus, Pete (Leo Bill), sy’n chwilio am synnwyr o werth, teimlad o berthyn a hunaniaeth wrywaidd wedi’i ‘hadfer’.

Caiff Rare Beasts ei chynhyrchu gan y gwneuthurwr ffilm o Gymru, Vaughan Sivell (Prevenge), ar gyfer Western Edge Pictures mewn cyswllt â Ffilm Cymru Wales, 42MP, Fields Park Media Partners a Great Point Media.

Bydd ffilm fer Rhys Marc Jones, Father of the Bride, a gafodd ei hariannu a’i chynhyrchu drwy raglen Beacons RHWYDWAITH BFI Cymru, hefyd yn cael ei dangos am y tro cyntaf erioed yn SXSW. Jay Lycurgo sy’n serennu fel gwas priodas sy’n trio cadw wyneb a chyflwyno ei araith ym mhriodas ei frawd, yn dilyn cyfarfyddiad â thad y briodferch yn nhŷ bach y gwesty.

Caiff Gŵyl Ffilm SXSW ei chynnal rhwng 13 a 22 Mawrth, gan ddathlu arloesedd crai a doniau newydd o boptu’r camera. Yn llawn dramâu pryfociol, ffilmiau dogfen, comedïau, ffilmiau blaenllaw yn eu genres, a mwy, mae’r ŵyl bellach yn adnabyddus am galibr uchel ac amrywiaeth y ffilmiau a gaiff eu cyflwyno, ac am ei chynulleidfaoedd clyfar a brwdfrydig.