Cartref

Recriwtio Aelodau i Fwrdd Ffilm Cymru

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am aelodau ychwanegol i’r Bwrdd i hybu gwaith y corff datblygu sector entrepreneuraidd ac effeithiol hwn.

 

Dylai’r ymgeiswyr rannu angerdd am sector ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, yn barod i dyfu ac yn darparu gwerth cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol ledled Cymru.

Bydd y dyddiadau cychwyn yn digwydd yn raddol drwy gydol y flwyddyn ac mae gennym ddiddordeb penodol i glywed gan ymgeiswyr sydd â phrofiad ar lefel uchel yn y meysydd canlynol:

Busnes: yn cynnig profiad busnes a all gefnogi esblygiad Ffilm Cymru a chynnig dealltwriaeth o’r sector mewn perthynas ag adeiladu gwytnwch a’r potensial i dyfu;

Dealltwriaeth o’r farchnad: yn cynnig profiad o werthiant, dosbarthu a/neu ddatblygu’r farchnad;

Datblygu sgiliau’r sector: yn cynnig dealltwriaeth sylweddol o’r dirwedd sgiliau, hyfforddiant ac addysg, a ffyrdd i wella llwybrau, gallu’r sector a chynhwysiant cymdeithasol;

Datblygu polisi’r sector creadigol: yn cynnig dealltwriaeth ar lefel ddatganoledig, y DU a rhyngwladol, ac a all gyfarwyddo gwaith datblygu polisi ac eiriolaeth yn barhaus.  

 Dyddiad cau: 12 hanner dydd, dydd Gwener 6ed Rhagfyr.

 Caiff cyfweliadau eu cynnal, yng Nghaerdydd (neu dros y ffôn neu Skype), ar 16eg Rhagfyr.

 I gael mwy o wybodaeth a gwybod sut i ymgeisio, cliciwch fan hyn.