Cartref

Ffilm Cymru yn taflu goleuni ar iechyd meddwl

Rhaglen hyfforddi newydd sy’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl yw MindSet ac mae wedi ei chreu’n arbennig ar gyfer cynhyrchwyr ffilm a theledu, rheolwyr a Phenaethiaid Adrannau. Cefnogir MindSet gan ScreenSkills, mewn cysylltiad â Ffilm Cymru Wales.

Cynhelir y cwrs hyfforddiant dwys hwn yn y Tramshed, Caerdydd ar 4ydd a 5ed o Ragfyr, pan fydd y cyfranogwyr yn cael dysgu am yr arfau sydd eu hangen i greu amgylchedd gwaith cynhwysol lle gellir trafod iechyd meddwl mewn dull proffesiynol, agored a hamddenol.

Arweinir y diwrnod cyntaf gan y sefydliad hyfforddi a’r elusen iechyd meddwl Mind Caerdydd. Yr arbenigwr Rebecca Day (Film in Mind) sy’n gyfrifol am yr ail ddiwrnod. Mae Rebecca yn gynhyrchydd ffilm ac yn seicotherapydd profiadol a bydd hi’n cyflwyno amrediad o sesiynau fydd wedi eu hanelu at faterion sy’n arbennig o berthnasol i’r sector. Yna bydd pob cyfranogwr yn cael sesiwn fentora wyneb yn wyneb gyda Rebecca fel rhan o raglen ddilynol bersonol.

Ariennir y prosiect hwn gan ScreenSkills ac fe’i cynhelir gan Ffilm Cymru Wales, mewn cysylltiad â’r BFI NETWORK Wales & BAFTA Crew UK. Cefnogir MindSet gan Gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills gyda chyfraniadau oddi wrth cynyrchiadau ffilm y DU. Mae ScreenSkills yn sefydliad unigryw a arweinir gan y diwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU.

Fel rhan o Gynllun Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 2019, mae Ffilm Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu diwydiant ffilm iachach a mwy cyfartal i Gymru, ac maent hefyd yn dyfeisio rhaglen addysg ffilm ar gyfer archwilio materion iechyd meddwl yn seiliedig ar ffilm newydd Craig Roberts, Eternal Beauty. Bydd Life Through My Lens yn cael ei lansio’n ddiweddarach eleni er mwyn gweithio gyda phobl ifanc i archwilio sut mae iechyd meddwl yn cael ei gynrychioli ar ffilm ac i herio‘r stereoteip. Bydd y prosiect hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr fod yn greadigol ac i rannu eu straeon drwy wneud eu ffilmiau eu hunain.

Mae Eternal Beauty, a ariannwyd gan Ffilm Cymru, y BFI a’r Wellcome Trust, yn ddarlun ffres a hynod bersonol o sgitsoffrenia. Sally Hawkins, a enwebwyd am Oscar, sy’n serennu ynddi, ac fe’i dangoswyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm y BFI Llundain yn ddiweddar.

Er mwyn archebu lle ar MindSet, ewch i fan hyn.