Cartref

Prosiectau addysg ffilm newydd i ysbrydoli dysgu creadigol

Mae Ffilm Cymru wedi dyfarnu mwy na £21,000 o gyllid y Loteri Genedlaethol i dri phrosiect addysg ffilm sy’n ysbrydoli’r arfer o ddysgu drwy ffilm.

Gall ffilm fod yn ffordd bwerus i addysgu’r sawl y mae’n well ganddynt ddysgu’n weledol am amrywiaeth eang o bynciau a materion cymdeithasol. Fel rhan o’r ymrwymiad i ddatblygu a chynnal diwydiant ffilm cryf yng Nghymru, mae Ffilm Cymru yn ariannu darparwyr addysg ffilm i gael pobl o bob oed a gallu i ddysgu’n greadigol.

Dyma’r tri phrosiect addysg ffilm y dyfarnwyd cyllid iddynt yn y cylch diweddaraf hwn:

Aberconimation

Yn dilyn prosiect peilot llwyddiannus ym mis Mawrth 2019, mae Gŵyl Ffilm Un Byd Cymru unwaith eto’n gweithio mewn partneriaeth â Mencap Ceredigion ar Aberconimation – cyfres o weithdai ar draws Aberaeron, Castellnewydd Emlyn ac Aberteifi, lle gall pobl ifanc ag anableddau dysgu ddatblygu sgiliau animeiddio tra’n dysgu drwy ffilm.

Gallwch weld rhywfaint o’r gwaith animeiddio a gynhyrchwyd yn y gweithdy prosiect yn Aberystwyth isod.Casglu'r Straeon / Gathering the Stories

Dyma brosiect sy’n pontio’r cenedlaethau a fydd yn cywain storïau cymunedol yng Nghonwy. Mae Ffilmiau Cymunedol Davies yn gweithio gydag Ysgol Aberconwy a sefydliadau cymunedol lleol i ddatblygu sgiliau creu ffilm gyda phobl hŷn ac iau, cyn eu dwyn ynghyd i greu ffilmiau sy’n adrodd storïau eu cymuned leol.

Llinellau Cyffuirau / County Lines

Mae’r cwmni theatr pryfociol a chymdeithasol ymwybodol, Fio, yn cynnal gweithdai a dosbarthiadau meistr creu ffilm i bobl ifanc sy’n byw yn Sblot, Caerdydd. Gan ddefnyddio eu sgiliau newydd, bydd y cyfranogwyr yn creu ffilm sy’n archwilio materion Llinellau Cyffuriau, lle mae gangiau cyffuriau o ddinasoedd mawr yn ehangu eu hymgyrchoedd i drefi gwledig llai.

Meddai Rheolwr Cynulleidfa ac Addysg Ffilm Cymru, Nicola Munday: “Credwn fod llythrennedd ffilm yr un mor bwysig mewn cymunedau ag ydyw yn yr ystafell ddosbarth; mae’n goresgyn rhwystrau ac yn cynnig llais i’r sawl sy’n aml ar yr ymylon. Edrychaf ymlaen yn eiddgar at groesawu’r sefydliadau hyn i’r portffolio eleni, ac at gwrdd â’r rhai a fydd yn cymryd rhan.”

Y dyddiad nesaf i dderbyn ceisiadau am gyllid addysg ffilm yw 25ain Hydref. Os ydych yn ymarferydd addysg sy’n dymuno ysbrydoli dysgu creadigol drwy ffilm, cewch wybod sut gall cyllid addysg ffilm Ffilm Cymru helpu fan hyn.