Cartref

Eternal Beauty i Harddu Gŵyl Ffilm Llundain BFI

Bydd ail ffilm Craig Roberts yn cael ei dangos am y tro cyntaf y Ngŵyl Ffilm Llundain BFI eleni, ochr yn ochr â Rare Beasts gan Billie Piper.

Yn serennu yn Eternal Beauty mae Enillydd Gwobr BAFTA / Enwebai Gwobr Academy®, Sally Hawkins (The Shape of Water) fel Jane, sy’n cael ei gadael wrth yr allor ac yn troelli i fyd gwyllt lle mae cariad (real a dychmygus fel ei gilydd) a pherthnasoedd teuluol yn gwrthdaro, ac mae’r canlyniadau’n deimladwy a doniol.

Hefyd yn serennu yn y ffilm mae Alice Lowe (Prevenge), enwebai Golden Globe David Thewlis (Wonder Woman), enwebai BAFTA Billie Piper (Doctor Who) a Penelope Wilton (Downton Abbey). Cafodd y ddrama gomedi hon ei saethu ar leoliad yng Nghymru, ac mae wedi’i hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Craig Roberts (Just Jim) a’i chynhyrchu gan Adrian Bate. Derbyniodd y ffilm gefnogaeth Llywodraeth Cymru, y BFI gyda chyllid gan y Loteri Genedlaethol, Ffilm Cymru Wales, hefyd gyda chyllid gan y Loteri Genedlaethol a Wellcome.

Hefyd wedi’i dewis i’r ŵyl arbennig hon y mae ffilm arall a gyllidwyd gan Ffilm Cymru, Rare Beasts, wedi iddi gael ei dangos am y tro cyntaf yn Wythnos y Beirniaid, Gŵyl Ffilm Fenis.

Y comedi rhamantus rhyfedd hwn yw ffilm gyntaf Billie Piper fel cyfarwyddwr, a hi sydd hefyd yn serennu fel Mandy, sy’n fam, awdur a nihilydd. Dynes fodern mewn argyfwng yw Mandy. A hithau’n magu ei mab, Larch (Toby Woolf), yng nghanol chwyldro menywod, ac yn cloddio poen ei rhieni’n gwahanu ac yn ysgrifennu’n broffesiynol am gariad nad yw’n bodoli mwyach, mae’n cwrdd â dyn gofidus, Pete (Leo Bill), sy’n chwilio am synnwyr o werth, teimlad o berthyn a hunaniaeth wrywaidd wedi’i ‘hadfer’.

Caiff Rare Beasts ei chynhyrchu gan y gwneuthurwr ffilm o Gymru, Vaughan Sivell (Prevenge), ar gyfer Western Edge Pictures mewn cyswllt â Ffilm Cymru Wales, 42MP, Fields Park Media Partners a Great Point Media.

Yn agor Gŵyl Ffilm Llundain BFI ar 2il Hydref bydd dangosiad cyntaf Ewrop o The Personal History of David Copperfield gan Armando Iannucci, ac yn dod â’r ŵyl i ben ar 13eg Hydref bydd The Irishman gan Martin Scorsese. I weld manylion llawn yr ŵyl ac archebu tocynnau, ewch i https://www.bfi.org.uk/bfi-london-film-festival-2019