Cartref

Ein Bro Ni / Our Community

Mae Ffilm Cymru Wales ac Into Film Cymru yn gwahodd ceisiadau gan ymarferwyr sy’n dymuno arwain ar brosiect creu ffilmiau gyda phobl ifanc ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2019.

Bydd £5,500 yn cael ei ddyfarnu i’r ymarferydd llwyddiannus i weithio gyda myfyrwyr (11 – 16 oed) o dair ysgol gyfun o fewn 50 milltir i Lanrwst, cartref Eisteddfod Genedlaethol 2019.

Prosiect cyfrwng Cymraeg yw hwn, felly rhaid i bob ymgeisydd fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sydd â phrofiad o gynnal gweithdai addysg ffilm a chreu ffilmiau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yr ymarferydd yn arwain pob grŵp ysgol ar daith drwy’r broses gyfan o greu ffilm, o’r sgript i’r sgrin. Bydd hefyd sylfaen o ‘lythrennedd ffilm’ fel y bydd gan y myfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o adrodd stori yn weledol cyn iddynt gychwyn ar y broses o greu eu ffilm eu hunain.

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan ymarferwyr creu ffilmiau o bob math, o animeiddio i ddogfen, i glywed sut byddent yn ymateb i amcanion y prosiect i arwain pobl ifanc drwy eu proses eu hunain er mwyn dal ysbryd cymunedau gogledd Cymru ar ffilm.

Rydym yn annog yr ymarferwyr i archwilio sut gallant ddefnyddio ffilmiau archif a hanes llafar fel rhan o’r prosiect hwn. Byddem hefyd yn annog ymgeiswyr i ystyried cyswllt sy’n pontio’r cenedlaethau ar draws y gymuned, gan ddefnyddio hyn i ganfod storïau i’w defnyddio yn sail i’w ffilmiau.

Bydd yr ymarferydd yn cynorthwyo’r gwaith o greu tair ffilm fer gan bobl ifanc a fydd yn dathlu storïau cyfareddol cymunedau yng ngogledd Cymru. Byddem yn annog i bob ffilm gael ei ‘harwain gan y bobl ifanc’ o ran penderfynu ar y themâu a’r cynnwys terfynol, ond disgwyliwn i bob cais gynnwys cynnig o opsiynau sy’n dweud wrthym sut gallent arddangos tirlun unigryw, iaith a hanfod cymuned yng Ngogledd Cymru ar ffilm.

Bydd gofyn i’r ymarferydd greu ffilm ‘y tu ôl i’r llen’ a fydd yn cyd-fynd â’r ffilmiau hyn ar y sgrin fawr. Bydd y ffilm ychwanegol hon yn etifeddiaeth i’r prosiect, i esbonio’r prosiect ei hun, a gall gael ei gwneud gan gynnwys y bobl ifanc neu beidio.

Caiff y ffilmiau eu dangos fel rhan o ddathliadau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2019 a bydd ar gael ar-lein ar ôl cwblhau’r prosiect.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 17eg Mai, 2019 (4pm).

Am fanylion llawn, darllenwch y briff yma.

Attachments:
Download this file (Ein Bro Ni Briff 2019.pdf)Ein Bro Ni / Our Community Briff 2019[ ]1019 kB