Cartref

Ffilm Cymru yn Buddsoddi yn Nhwf Creadigol Cwmnïau

Bydd economi creadigol Cymru yn cymryd cam sylweddol ymlaen wrth i Ffilm Cymru Wales fuddsoddi yn natblygiad saith o fusnesau Cymru. Erbyn hyn maent wedi buddsoddi £645,500 er mwyn Cefnogi Cwmnïau.

Mae cronfa Cefnogi Cwmnïau Ffilm Cymru wedi ei chynllunio i adeiladu busnesau creadigol cynaliadwy yng Nghymru drwy hyrwyddo twf, hwyluso mentergarwch a gwella cyrhaeddiad y  farchnad. Mae’r gronfa’n cynnig cyfle i gwmnïau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru ac sy’n canolbwyntio ar ffilmiau nodwedd i wneud cais am fenthyciadau ffafriol sydd wedi eu teilwra’n arbennig ar gyfer eu hanghenion penodol.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru: “Mae cwmnïau creadigol Cymru yn gwneud gwaith gwych wrth ddarganfod a meithrin talent, gan ddatblygu a manteisio ar eu heiddo deallusol ac ymestyn eu ffynonellau refeniw a’u marchnadoedd. Maent wedi ymrwymo i ddatblygu‘r sector greadigol yng Nghymru, gan sicrhau potensial am gynnydd hirdymor yn ogystal â swyddi ar gyfer yr economi lleol. ‘Rydym yn falch iawn fod Ffilm Cymru yn hwyluso talent a busnesau cynhenid.”

Mae’r buddsoddiadau diweddaraf yn mynd ituag at:

Little Door Productions Ltd, fydd yn cyflogi staff ychwanegol gan eu galluogi i archwilio eiddo deallusol (ED) newydd ac ymestyn y berthynas sydd ganddynt gyda’r marchnadoedd digidol. Mae gan gyfarwyddwyr y cwmni, Elwen Rowlands a Hayley Manning, brofiad helaeth ac arbenigedd yn y byd ffilm a theledu, yn ogystal â chomisiynau gan y BBC a Channel 4.

Bydd Vox Pictures hefyd yn defnyddio’r buddsoddiad i greu swyddi yng Nghymru, gan gynyddu gweithlu craidd y cwmni er mwyn rheoli eu llechen o brosiectau ffilm a theledu sy’n prysur dyfu. Arweinir y cwmni gan Adrian Bate a Pip Broughton a byddant yn adeiladu ar eu cysylltiadau creadigol gyda thalentau fel Owen Sheers (Aberfan: The Green Hollow, NHS: To Provide All People), Craig Roberts sydd newydd orffen ei ail ffilm a chafodd eu hariannu gan Ffilm Cymru, BFI a Llywodraeth Cymru, Eternal Beauty gyda Sally Hawkins a David Thewlis. Yn ddiweddar cafodd cyfres lwyddiannus Vox Pictures i BBC Cymru Wales / S4C Un Bore Mercher / Keeping Faith ei chomisiynu am yr ail waith. Bu i fwy o bobl wylio’r rhaglen hon na’r un rhaglen arall ar BBC Wales ers 25 mlynedd.

Dyfarnwyd gwobrau llai i dri entrepreneur ffilm er mwyn cynnig cefnogaeth mentora ac ymgynghoriad arbenigol, gan ddarparu arweiniad iddynt wrth i’w cwmnïau ddechrau tyfu. Bydd Awen Media o Gaernarfon yn datblygu eu busnes drwy dderbyn cyngor arbenigol; bydd Standoff Pictures, a ffurfiwyd yn Chwefror 2019 gan wneuthurwyr y ffilm The Toll, Matt Redd, Ryan Hooper a Mark Hopkins, yn datblygu strategaeth cwmni fydd yn cynnwys strwythur a thargedau cwbl eglur; a bydd Perfectmotion Ltd yn penodi ymgynghorydd i’w cynorthwyo i ailwampio eu strategaeth a ‘u prosesau, o’r gwaith ymchwil hyd at y gwaith o ddosbarthu.

Rhoddwyd buddsoddiad ychwanegol i rai cwmnïau sydd eisoes wedi derbyn cefnogaeth gennym, sef Red and Black TV Ltd a Severn Screen. Bydd y cynhyrchydd John Giwa-Amu a’r awdur-gyfarwyddwr Caradog W James o Red and Black yn elwa i’r eithaf ar y datblygiad maent eisoes wedi ei wneud o ran ecsploetio ED, gan bontio ffilmiau genre, ffilmiau adnabyddus a chynnwys rhyngweithiol / gemau; tra bydd Severn Screen yn cyflogi person allweddol ychwanegol er mwyn ehangu ar eu gallu cynhyrchu ar draws eu llechen ffilm a theledu. Mae eu cynyrchiadau diweddaraf yn cynnwys ffilm arswyd Gareth Evans, Apostle, ar gyfer Netflix, y gomedi, Denmark a ariannwyd gan Ffilm Cymru a BBC Films, a dwy gyfres o’r ddrama dditectif ddwyieithog Craith / Hidden i S4C a BBC Cymru Wales.

Wrth sôn am werth buddsoddi ar lefel cwmni, dywedodd Hayley Manning, cyd-gyfarwyddwr Little Door Productions, “‘Rydym wrth ein boddau ein bod wedi ein dewis i dderbyn cefnogaeth cwmni gan Ffilm Cymru Wales. Gan ein bod yn gwmni sydd newydd ei sefydlu, mae’n hollbwysig ein bod yn gallu cyflogi personél datblygu a buddsoddi mewn ED o’r cychwyn cyntaf er mwyn ein galluogi i gystadlu ac i lwyddo yn y tymor hir. Hefyd, gan ein bod wedi ein lleoli yng Nghaerdydd mae’n bwysig i ni ein bod yn derbyn cefnogaeth lleol.”

Mae’r cwmnïau Cymraeg sydd wedi derbyn buddsoddiad ar lefel cwmni gan Ffilm Cymru o’r blaen yn cynnwys Mad As Birds Films (Six Minutes to Midnight), Western Edge Pictures (Prevenge), Ie Ie Productions (Queerama), gwneuthurwyr y ffilmiau dogfen Barefoot Rascals (London Recruits), Truth Department (The Borneo Case), a Dogs of Annŵn (The Lighthouse) a Joio (Bang).