Cartref

Cymorthfeydd BFI NETWORK Cymru ar Wneud Ffilm

Bob mis mae Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd talent i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n awyddus i ddatblygu eu ffilm ymhellach a/neu ymgeisio am arian drwy BFI NETWORK Cymru.

Mae’r cymorthfeydd yn cael eu cynnal mewn nifer o leoliadau ledled Cymru ac yn y sesiynau un-i-un 45 munud yma bydd cyfle i chi drafod eich gyrfa a’ch prosiect/au gan dderbyn cyngor strategol gan dîm BFI NETWORK Cymru, yn ogystal â gwybodaeth am weithgaredd hyfforddi a chronfeydd ariannol Ffilm Cymru. Gellir cynnal y sesiynau dros y ffôn, dros Skype neu wyneb yn wyneb.

Cymorthfeydd nesaf:
Dydd Gwener 26ain Ebrill, Chapter Arts Centre, Caerdydd
Dydd Gwener 17eg Mai, Ty Pawb, Wrecsam
Dydd Gwener 14eg Mehefin, BaseKamp Coffee, Abertawe
Dydd Gwener 19eg Gorffennaf, Casnewydd
Dydd Gwener 9fed Awst, Llandudno
Dydd Gwener 20fed Medi, y Bari
Dydd Gwener 18fed Hydref, Pontardawe
Dydd Gwener 15fed Tachwedd, Aberystwyth

Cynhelir cymhorthfa ychwanegol heb apwyntiad ar ddydd Gwener olaf bob mis yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter Caerdydd.
Os bydd digon o alw efallai bydd dyddiadau eraill yn cael eu hychwanegu.

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar eich amser, efallai byddai’n ddefnyddiol i chi baratoi ambell i gwestiwn o flaen llaw e.e.:

• Pa nawdd allai ymgeisio amdano?
• Sut allai gael asiant?
• Sut mae dod o hyd i gynhyrchydd?

Gyrrwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. , ynghyd â CV neu fywgraffiad byr, er mwyn trefnu apwyntiad.