Cartref

Gŵyl ffilmiau yn codi arian ar gyfer hosbisau lleol

Mae’r Gŵyl Ffilmiau Arswyd Abertoir wedi codi dros £600 ar gyfer gofal hosbis lleol, diolch i roddion hael gan ei chynulleidfa yn ystod digwyddiad 2018 yr ŵyl.

Daeth y ymgyrch codi arian i fodolaeth fel canlyniad o gwestai arbennig yr ŵyl, sef y cyfarwyddwr a chynhyrchydd cwlt Sean S. Cunningham, sy’n fwyaf adnabyddus am Friday the 13th. Ei brosiect diweddaraf yw ffilm ddogfen fer, The Nurse with the Purple Hair, amdano nyrs hosbis Americanaidd, Michelle Lasota.

Daeth rhan fawr o’r arian a godwyd o’r ocsiwn o dedi arswydus oedd yn cyfeirio at Friday the 13th. Rhoddwyd y tedi gan un o fynychwyr yr ŵyl Alan Jones, a cafodd y tedi ei arwyddo gan Sean S. Cunningham cyn ei roi i ocsiwn. Julian Neilson roedd ennillydd yr ocsiwn, gyda’i gynnig o wedi’i cyfateb gyda rhodd gan Kristen a Jeff McGorry.

Hefyd yn yr ŵyl wnaeth mynychwyr gwneud rhoddion yn ystod sesiwn llofnodi gyda Sean S. Cunningham. Gwerthwyd hefyd nifer o DVDs ail-law, cafodd eu rhoi gan fynychwyr yr ŵyl, dros chwe diwrnod yr ŵyl, a cododd yr arian hwn drwy system bocs gonestrwydd. Rhwng yr ocsiwn, y llofnodion a’r DVDs, cododd cynulleidfa Abertoir cyfanswm o £620.

Mae’r arian a godwyd wedi’i rhoi i ddau darparwr gofal hosbis lleol, HAHAV yng ngogledd Ceredigion, sy’n darparu cefnogaeth ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy’n byw gyda salwch datblygedig ac anwelladwy yng nghysur eu cartrefi eu hunain; a’r hosbis Skanda Vale, yn Llandysul, sy’n cael ei rhedeg bron yn llwyr gan wirfoddolwyr. Mae’r hosbis hefyd nawr mewn cysylltiad gyda Cunningham, ac yn gobeithio cynnal dangosiad o’i ffilm yn y blwyddyn newydd.

Dywedodd cyfarwyddwr gŵyl Abertoir, “Roedden ni’n wrth ein boddau i godi gymaint o arian am achos mor dda. Mae mynychwyr ein gŵyl wastad wedi bod ymysg y bobol mwyaf caredig gallwch byth gobeithio cwrdd â nhw, ac mae eu haelioni yn profi hynny. Rydym wedi’n symyd gan gofleidiad cynnes pwnc mor bwysig gan ein gynulleidfa.”

Digwyddodd Gŵyl Arswyd Abertoir 13-18 Tachwedd, 2018 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.