Cartref

Swydd: Troed yn y Drws - Cydlynydd Prosiect Llawrydd

Rydyn ni’n chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd profiadol ar gyfer Troed yn y Drws i weithio gyda’n tîm ymroddedig a chynorthwyo i gyflwyno rhagor o gyfleoedd ar gynyrchiadau rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019.

Llawrydd: 44 Diwrnod @ £145
Ffi: £6380.00 yn cynnwys TAW, os yw’n berthnasol
Ymrwymiad Amser: ar gael Ionawr - Mehefin – 2-3 diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd
Seiliedig yn swyddfa Ffilm Cymru Wales, Caerdydd ar gyfer Cyfarfodydd

Rhywfaint o deithio i amryw leoliadau ar-set yng Nghymru – cynigir treuliau os oes angen teithio y tu hwnt i ranbarth dinas Caerdydd.

 

Troed yn y Drws

‘Troed yn y Drws’ yw rhaglen hyfforddiant Ffilm Cymru Wales ar gyfer rhai newydd i’r diwydiant. Mae’n rhaglen sydd wedi ennill gwobr, ac mae wedi’i thargedu i wella cynhwysiant y sector creadigol. Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at bobl dros 18 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, hyfforddiant nac addysg ac sy’n profi caledi ariannol. Yn bwysig, rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai a chymunedau lleol i gynorthwyo gyda recriwtio ac anghenion mynediad ein cyfranogwyr, gan gynnwys, er enghraifft, cludiant, gofal plant ac anghenion cymdeithasol eraill.

Mae Troed yn y Drws yn canolbwyntio’n benodol ar sgiliau crefft trosglwyddadwy fel gwaith coed, dylunio, gweinyddu, arlwyo, gwallt a cholur a gwisgoedd, a all wella cyflogadwyedd yn gyffredinol yn y sector creadigol a thu hwnt. Caiff lleoliadau eu cynnig ar gynyrchiadau proffesiynol fel ffilmiau hir Severn Screen, Apostle gyda Michael Sheen a Denmark ar gyfer BBC Films a chyfres S4C/BBC Cymru, Craith/Hidden.

Cyn cychwyn ar y lleoliadau ar-set, bydd y cyfranogwyr yn derbyn hyfforddiant sy’n berthnasol i’r rôl, cyfrifoldebau ac ymddygiad disgwyliedig ar y set, iechyd a diogelwch ac ymweliadau ymgyfarwyddo â stiwdios, cyfleusterau a chynyrchiadau eraill yng Nghymru. 

Y Rôl

Rydyn ni’n chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd profiadol ar gyfer Troed yn y Drws i weithio gyda’n tîm ymroddedig a chynorthwyo i gyflwyno rhagor o gyfleoedd ar gynyrchiadau rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019. Mae un yn ymwneud â ffilm hir o bwys yn ne Cymru a dau gynhyrchiad drama i’r teledu yng ngogledd a de Cymru.

Bydd ein partneriaid cyflawni yn cynnwys cwmnïau cynhyrchu, darlledwyr, Tai Pobl, Tai Calon ym Mlaenau Gwent a Grŵp Cynefin yng Nghaernarfon.

Byddai’r cydlynydd yn gweithio i’r Rheolwr Prosiect, a fydd yn darparu hyfforddiant cyd-destunol er mwyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus ymgyfarwyddo ag ethos y rhaglen, y partneriaethau ac anghenion y rhai sy’n ymwneud â’r rhaglen. Ni fydd gofyn ichi ddylunio’r rhaglen.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn fan hyn.

 

Cais

Dylech fod yn barod ac yn gallu, pan gwyd yr angen, i weithio oriau anghymdeithasol a hyblyg, er mwyn diwallu anghenion y prosiect, yn ogystal ag amgylchiadau’r ymgeiswyr llwyddiannus lle y bo’n ymarferol. Caiff cymorth bugeiliol ei ddarparu gan y Cymdeithasau Tai hefyd.

Bydd gofyn teithio rywfaint ledled Cymru yn y swydd hon.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ac i wneud cais, cysylltwch â Faye Hannah yn uniongyrchol: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd, dydd Gwener 4ydd Ionawr 2019
Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Iau 10fed Ionawr 2019
Dyddiad Cychwyn: Dydd Mawrth 15fed Ionawr 2019