Cartref

Iris ar Grwydr 2019

Cadarnhawyd bod ffilmiau arobryn, gwneuthurwyr ffilmiau arobryn, a’r gwaith cymunedol ac addysgol gorau a gynhyrchwyd yng Nghymru i’w cynnwys yn Iris ar Grwydr 2019, wrth i'r ŵyl ffilm dri diwrnod ddychwelyd i Cineworld yng Nghyffordd Llandudno ar 23 Ionawr 2019.

 

Uchafbwynt y noson agoriadol yw’r dangosiad cyntaf yng Ngogledd Cymru o 1985, ffilm sydd yn mynd â ni yn ôl i ddyddiau cynnar yr argyfwng HIV/AIDS. Mae Adrian yn dychwelyd o Manhattan i'w deulu ceidwadol, Cristnogol yn Texas, gyda chroeso cynnes gan ei fam, ond croeso glas gan ei dad. Enillodd y ffilm wefreiddiol hon Wobr Ffilm Nodwedd Orau Gŵyl Gwobr Iris.

Mae’r ffilm fawr-ddisgwyliedig, Rafiki, hefyd yn cael ei dangos fel rhan o’r ŵyl.  Y stori serch lesbiaidd hon yw’r ffilm gyntaf o Kenya i’w chynnwys yn adran Un Certain Regard yn Cannes, yn gynharach eleni, ac yna, yn ddadleuol, cafodd ei gwahardd rhag cael ei dangos yn Kenya gan Fwrdd Dosbarthu Ffilm Kenya.

Hefyd, mae rhaglen 2019 yn cynnwys mwy o ffilmiau byrion nag erioed. Mae'n cynnwys Three Centimeters gan y wneuthurwraig ffilmiau o Libanus, Lara Zeidan (yn y llun uchod) a fydd yn cael ei chyfweld am ei ffilm lwyddiannus yn dilyn y dangosiad. Yn ymuno â hi bydd enillydd Gwobr Gorau ym Mhrydain Iris, Claire Lawrie, a fydd hefyd yn sgwrsio ar ôl dangosiad ei ffilm, BEYOND ‘There’s always a black issue Dear’. Hefyd, bydd cyfres o ffilmiau byrion sy'n edrych ar agosrwydd mewn perthnasoedd LHDT+ a Rhywedd a Theulu - detholiad o storïau am bobl draws.

Dywedodd Andrew Pierce, Cadeirydd Gwobr Iris: “Mae’n bwysig bod Iris yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd ledled y DU.  Rwy’n hynod o falch ein bod yn ychwanegu Bournemouth i’r rhestr o leoedd y bydd Iris ar Grwydr yn ymweld â hwy yn 2019, wrth i ni ddychwelyd i Gyffordd Llandudno, Newcastle, Manceinion, a Brighton.”

Dywedodd Lewis Bayley, Cysylltydd BFS Industry Liaison: “Rydym yn falch i weithio mewn partneriaeth a Gwobr Iris er mwyn dod ag Iris ar Grwydr i Bournemouth y flwyddyn nesaf.  Mae Chwefror yn fis Hanes LHDT ac yn fis National Student Pride, ac felly ni allaf feddwl am amser gwell i gyflwyno’r rhaglen hon o ffilmiau nodwedd a ffilmiau byrion arobryn. Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn gallu cynnwys sgyrsiau a chyfleoedd i rwydweithio ochr yn ochr â’r dangosiadau, er mwyn rhoi’r cyfle i wneuthurwyr ffilm y dyfodol ddysgu mwy am y diwydiant.  Bydd rhai o straeon LHDT gorau Ysgol Ffilm Bournemouth yn cael eu dangos gyda’r gorau o’r gorau a gynrychiolir gan Iris.  Ni allwn aros am Chwefror 20fed am bedwar diwrnod o sinema dreiddgar sy'n edrych ar straeon LHDT+."

Mae'r trefnwyr hefyd wedi cadarnhau enwau'r ffilmiau byrion sy'n cystadlu am y drydedd Wobr Ffilmiau Byrion Addysg a Chymuned Iris, a gyflwynir am ail flwyddyn gan Elin Fflur (yn y llun uchod). Mae chwe ysgol uwchradd a grŵp yn cystadlu am y Wobr Addysg. Dyma nhw: Ysgol Gwynllyw, Trefddyn; Ysgol Bro Edern, Caerdydd; Ysgol Eirias, Bae Colwyn; Ysgol Gymunedol Rhisga, Casnewydd; Plant sy’n Derbyn Eu Haddysg yn y Cartref, Sir Gaerfyrddin; ac Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd. 

Bydd y ffilmiau yn cael eu beirniadu gan:

Joshua Bebbington - Cadeirydd, LHDT+ Prifysgol Bangor
Claire Lawrie - Cyfarwyddwraig: BEYOND ‘There's always a black Issue dear’ (Enillydd Gwobr Y Gorau ym Mhrydain Iris 2018)
Pauline Williams - Off y Grid
Jacob Percival - Myfyriwr, Prifysgol De Cymru

Mae deuddeg ffilm fer yn cystadlu am Wobr Ffilm Fer yn y Gymuned Iris.  Y grwpiau sy’n gyfrifol am y ffilmiau yw:  TSMU, PRISM, Unique Trans, Sefydliad y Merched, Llwynbedw, UNA International Students, Powys/PAVO, Robin: Cymro Cymraeg Caerdydd, Aberration, SWS (Wrecsam), Attic Players, Betsi Cadwaladr, Tŷ Dewi Sant Care Home. Bydd y ffilmiau yn cael eu beirniadu gan:

Tim Heywood - Corws Dynion Hoyw De Cymru
Paula Johnson - Enfys Heddlu Gogledd Cymru
Lara Zeidan - Cyfarwyddwraig: Three Centimetres (Enillydd Gwobr Iris 2018)
Kris Francies - Prifysgol De Cymru

Dyfarnir Y Wobr Arweinyddiaeth, sydd yn agored i’r holl grwpiau cymunedol sy’n cystadlu gan:
Carol Jones - Marchnatwraig Siartredig / Ymddiriedolwr Iris
Sue Oliver - RainbowBiz Ltd
Sarah Way - RainbowBiz Ltd

Mae rhaglen lawn a swyddfa docynnau Iris ar Grwydr: Cyffordd Llandudno ar gael yma 

Prif noddwyr yr ŵyl yw: Sefydliad Michael Bishop, Llywodraeth Cymru, BFI, Ffilm Cymru Wales, Grŵp Stiwdios Pinewood, Prifysgol Caerdydd, For Cardiff, Blaidd Drwg, Grŵp Gorilla, Co-op Respect, Ôl-gynhyrchu Gelert, a Cineworld. Mae’r ŵyl hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda BAFTA Cymru, Pride Cymru a Stonewall Cymru. Ariennir Iris ar y Ffordd gan Canolfan Ffilm Cymru.

Mae Iris ar grwydr yn cael cyllid a chefnogaeth gan: Film Hub Wales.