Cartref

Bwtcamp Ffilm Screenskills i’ch rhoi ar y droed flaen ym myd gyrfaoedd ffilm

Bydd y digwyddiad hyfforddiant am ddim hwn, a gaiff ei gyflwyno gan Ffilm Cymru Wales, yn helpu i roi arweiniad i bobl sy’n cymryd eu camau cyntaf ar lwybr gyrfa yn y sector ffilmiau.

Caiff Bwtcamp Ffilm ScreenSkills ei gynnal yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, ar 28ain Tachwedd, a bydd yn gwrs hyfforddiant undydd dwys i rai newydd sy’n dymuno gweithio ym maes cynhyrchu ffilm. Caiff y digwyddiad hwn ei gefnogi gan ScreenSkills, y corff sgiliau sy’n cael ei arwain gan ddiwydiannau sgrin y Deyrnas Unedig, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan y BFI fel rhan o raglen Future Film Skills.

O waith coed i gydlynu cynhyrchiad a chriw camera, mae llu o gyfleoedd gwaith y tu ôl i’r llen i bobl greadigol a gweithgar o bob cefndir. Bydd Bwtcamp Ffilm ScreenSkills yn rhoi dealltwriaeth ymarferol o dirwedd cyflogaeth y sector, a sut gall cyfranogwyr fod yn rhan o’r diwydiant ffilm byrlymus sydd yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdai a sgyrsiau wedi’u harwain gan arbenigwyr yn y diwydiant, gan edrych ar bynciau fel sut i symud ymlaen yn swyddi crefft ffilm, gweithio’n llawrydd, CV, rhwydweithio a gweithio ar set. Bydd y siaradwyr yn cynnwys y cynhyrchwyr ffilm a theledu Ed Talfan a Hannah Thomas o Severn Screen (Apostle, Hidden, Hinterland). I gloi’r diwrnod, bydd cyfle i’r cyfranogwyr rwydweithio gyda’u cymheiriaid a’r siaradwyr.

Mae Bwtcamp Ffilm ScreenSkills wedi’i ddylunio i bobl dros 18 oed nad ydynt mewn addysg amser llawn, sy’n edrych i gychwyn ar yrfa yn y diwydiant ffilm ac a all ddangos tystiolaeth o rywfaint o brofiad ymarferol blaenorol ym maes teledu a ffilm.

I gael mwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i www.ffilmcymruwales.com. Terfyn amser cyflwyno ceisiadau yw 17:00 ar 20fed Tachwedd 2018.