Cartref

Ffilm Cymru Wales yn buddsoddi yng nghynulleidfaoedd ffilm cymru

Bydd rownd ddiweddaraf Ffilm Cymru Wales o ddyfarniadau Mynediad Cynulleidfa yn parhau i gefnogi lleoliadau a gwyliau yng Nghymru i ddarparu amrywiaeth ddeinamig o brofiadau sinematig i bobl ledled Cymru.

Am y tro cyntaf, gwnaed dyfarniadau cyllido newydd i Ŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu a Chanolfan Gelfyddydau Pontio ym Mangor. Caiff Gŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd rhwng 28ain a 30ain Medi, ac yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar 20fed a’r 21ain Hydref. Bydd yr ŵyl yn helpu cynulleidfaoedd i archwilio yr elfennau diweddaraf a gorau ym maes animeiddio Japaneaidd, gan gynnwys ffilmiau sy’n addas i bobl o bob oed yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau meistr gydag animeiddwyr o Japan. Bydd y dyfarniad cyllido yn cefnogi Kotatsu i barhau i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd, gan weithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol lleol, ieuenctid a ffoaduriaid er mwyn ehangu cyrhaeddiad yr ŵyl.

Bydd y cyllid newydd i Ganolfan Gelfyddydau Pontio yn cynorthwyo eu prosiect sy’n annog y gymuned ym Mangor i fanteisio’n llawn ar eu sinema annibynnol leol. Mae eu mentrau’n cynnwys darparu rhagor o sinema Gymraeg, rhyngweithio cymunedol drwy wirfoddoli, creu mynediad i deuluoedd sydd â phlant ag anghenion ychwanegol, a pharhau â chyswllt y lleoliad â myfyrwyr a chynulleidfaoedd ifanc drwy ffilmiau, gemau a chynnwys rhyngweithiol. 

Yn ychwanegol at y dyfarniadau newydd, mae Ffilm Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn tair gŵyl ffilmiau sefydledig er mwyn iddynt barhau i ehangu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Yn briodol ar gyfer ei thrydedd flwyddyn ar ddeg, bydd Gŵyl Arswyd Abertoir yn cychwyn yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar 13eg Tachwedd, a’r thema fydd ffilmiau slaesio gwaedlyd. Bydd y chwe diwrnod o ffilmiau hir, ffilmiau byr, sgyrsiau a pherfformiadau byw yn cychwyn â’r clasur cwlt o’r 80au, Sleepaway Camp, a bydd y gwestai arbennig, Sean S Cunningham, yn bresennol i drafod creu ei ffilm slaesio arloesol, Friday the 13th.

Mae Ffilm Cymru yn falch i gael parhau i gefnogi Gŵyl Ffilmiau LGBT+ Gwobr Iris. Caiff yr ŵyl eleni ei chynnal rhwng 9fed a 14eg Hydref, a bydd yn cynnwys 14 ffilm fer, 13 ffilm hir, sgyrsiau, gweithdai a charnifal. Bydd eu dyfarniad cyllido hefyd yn cynorthwyo’r trefnwyr i ymestyn allan o Gaerdydd a dod ag elfennau gorau sinema LGBT+ i Landudno, gan fynd ag ‘Iris on the Move’ ar daith am y trydydd tro.

Mae Gŵyl Ffilmiau Cidwm Cymru yn y Rhyl yn dangos ffilmiau a wnaed gan bobl ifanc i bobl ifanc. Caiff y brif ŵyl eleni ei chynnal rhwng 18fed a 21ain Medi a bydd yn cynnwys dathlu animeiddio Prydeinig fel rhan o raglen Anim18 Canolfan Ffilm Cymru. Mae Cidwm Cymru hefyd y cynnal digwyddiadau allgymorth drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys dangosiadau sinema untro a chymunedol ym mhentrefi gwledig a siopau gwag Sir Ddinbych, yn ogystal â chynnal rhaglen sinema gymunedol drwy gydol y flwyddyn yn y Rhyl. Bydd y cyllid diweddaraf hwn gan Ffilm Cymru yn helpu eu tîm o raglennwyr ifanc i frwydro yn erbyn tlodi drwy ddarparu bwyd i bobl ifanc yn ystod gweithgareddau cyn i’r ffilmiau gael eu dangos.

Gwnaeth Ffilm Cymru hefyd barhau i ariannu’r rhaglen sinema ar gyfer Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug, a fydd yn canolbwyntio ar raglennu amrywiaeth ehangach o ffilmiau, gan gynnwys deunydd wedi’i gynhyrchu’n lleol. Bydd y dyfarniad hefyd yn cynorthwyo’r ganolfan gelfyddydau i ffurfio cysylltiadau cryfach â’i chynulleidfaoedd theatr a ffilm, a chysylltu â phobl ifanc drwy weithdai a dangosiadau arbennig.

Mae cronfa Mynediad Cynulleidfa, sy’n rhan o ymrwymiad Ffilm Cymru i hyrwyddo diwylliant ffilm sy’n gynhwysol a deinamig, yn agored i sinemâu, gwyliau a sefydliadau eraill sy’n dymuno darparu dangosiadau sinema untro a chymunedol i bobl ledled Cymru.

Y dyddiad cau nesaf i dderbyn ceisiadau i gronfa Mynediad Cynulleidfa yw 16eg Tachwedd 2018; i gael mwy o wybodaeth ac i ymgeisio yma.