Cartref

Ffilm Cymru Wales yn ailgyflwyno cynllun Beacons

Gwahoddir ceisiadau am bedwaredd rownd o gynllun ffilmiau byr Beacons Ffilm Cymru Wales.

Yn cael ei ariannu drwy gynllun Ffilm Cymru, Rhwydwaith Talent Cymru BFI, mae Beacons yn buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau sinematig ac i sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.

Aeth talent a oedd yn ymddangos yng Nghymru a gafodd arian Beacons ymlaen i wneud eu ffilmiau cyntaf gyda Ffilm Cymru: enillodd Rungano Nyoni wobr BAFTA am I Am Not a Witch ar ôl iddi gael ei dangos gyntaf yn y byd ym Mhythefnos Cyfarwyddwyr Cannes, saethodd Catherine Linstrum y ddrama oruwchnaturiol Nuclear yn Eryri yn ystod yr haf eleni ac mae Ryan Hooper wrthi ar hyn o bryd yn cynhyrchu ‘ffilm gowboi gyntaf gorllewin Cymru’ The Toll.

Y llynedd, daeth amrywiaeth o wahanol ffilmiau byrion drwy Beacons gan gynnwys y ddrama Gymraeg Baich gan y cyfarwyddwr theatr Mared Swain, comedi animeiddiad hyfryd Rhiannon Evans, Clockwork, a’r ffilm iasol wledig Dirt Ash Meat, addasiad Siôn Thomas o stori fer gan yr awdur a’r bardd enwog, Owen Shears.

Eleni, bydd rhwng pump a saith o ffilmiau byr yn derbyn arian gyda’r symiau’n amrywio o £5,000 i £15,000.  Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, wedi’u gwneud mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddiad, dogfen, Gwirionedd Rhithiol a thechneg gwneud ffilm 360°, yn Gymraeg neu Saesneg neu mewn cymysgedd o ieithoedd sy’n adlewyrchu treftadaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol cyfoethog Cymru.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru: “Beacons yw ein cyfle gorau i ddarganfod y don nesaf o wneuthurwyr ffilmiau cyffrous yng Nghymru; rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau gyda safbwynt cryf a llygad am sinema a heb, o angenrheidrwydd, fod â chefndir ffurfiolmewn ffilm.”

Y dyddiad cau i geisiadau yw 5:30pm ar 28 Medi 2018.

Mae manylion llawn ynghylch cymhwysedd a’r broses ymgeisio yng nghanllawiau Beacons a gallwch lawr lwytho ffurflenni cais yma.