Cartref

Prosiectau newydd yn cael eu datblygu gyda Ffilm Cymru Wales

Mae Ffilm Cymru Wales wedi buddsoddi arian y Loteri Genedlaethol mewn datblygu tair ffilm nodwedd newydd gyda thalent Cymru.

Mae’r asiantaeth datblygu ar gyfer ffilm yng Nghymru wedi cyfrannu arian ar gyfer Gone, addasiad o gofiant mawr llenyddol Min Kym am gariad, colled ac achubiaeth. Mae’n cael ei arwain gan dîm o ferched yn unig gan y cynhyrchydd Elwen Rowlands (The Last Post), y gyfarwyddwraig Aisling Walsh (A Poet in New York) a'r ysgrifennwraig Olivia Hetreed (Girl with a Pearl Earring).  Mae Gone yn adrodd stori wir am sut y chwalwyd byd yr athrylith cerddorol Min Kym ar ôl i’w ffidl Stradivarius amhrisiadwy gael ei lladrata. Ar ôl taith ddirgel o dair blynedd, yn ddramatig, cafwyd hyd i’r ffidl ond roedd y stori ymhell o fod drosodd.

Cyfrannwyd hefyd at addasiad llenyddol arall, The Killing of Butterfly Joe. Bydd yr awdur o Gymru, Rhidian Brook, cafodd ei nofel flaenorol ‘Aftermath’ ei gwneud yn ffilm sydd ar fin ymddangos, gyda Keira Knightley ac Alexander Skarsgård yn serenu, yn addasu'i nofel ei hunan ar gyfer y sgrîn. Bydd y ffilm, a ddaw â chyffro i’r sinema, yn dilyn yr ysgrifennwr Llew Jones wrth iddo gychwyn ar ei antur yn America, ble mae'n cyfarfod â Joe Bosco, y gwerthwr gloynod byw carismataidd, sy'n gyrru eu taith ddirfodol allan o reolaeth.

Buddsoddodd Ffilm Cymru arian datblygu hefyd yn y ddrama gyfnod gyffrous ynghylch bocsio Prizefighter, gan yr ysgrifennwr o Gymru Matt Hookings. Ar droad y 19eg ganrif, mae bocsiwr ifanc dawnus yn ymladd ei ffordd i ddod yn bencampwr y sbort newydd. Bydd Prizefighter yn cael ei chynhyrchu gan Richard Holmes (The Ritual) ac yn cael ei chyfarwyddo gan Amit Gupta, cafodd ei ffilm blaenorol Resistance, gydag Andrea Riseborough a Michael Sheen yn serenu, ei chefnogi gan Ffilm Cymru gan ennill tri enwebiad BAFTA Cymru.  

Yn ogystal â'r cyfraniadau ariannol newydd hyn, rhoddodd Ffilm Cymru gefnogaeth ychwanegol i dri phrosiect a oedd eisoes ar restr ddatblygu amrywiol y sefydliad, gan gynnwys ffilm nodwedd nesaf y cyfarwyddwr o Gymru / yr Eifft Sally Hosaini (My Brother the Devil) sydd wedi’i gosod yn y DU, The Boy, ffilm arswyd sci-fi seicolegol wedi’i chynhyrchu gan Camilla Bray (Beats) ac wedi’i hysgrifennu gan John Donnelly (Utopia).

Mae’r ddrama seiclo ysbrydoledig The Breakaway yn dilyn stori wir y feicwraig o Abertawe, Nicole Cooke ar ei thaith i ennill medal aur y gemau Olympaidd. Bydd yr addasiad ar gyfer y sinema o hunangofiant Cooke yn cael ei ysgrifennu gan Phillip Ralf a’i gynhyrchu gan Andrew Eaton (Rush, The Crown) a chreawdwr Y Gwyll Ed Talfan (Yr Ymadawiad, Denmark).  

Cafodd Ffilm Cymru arian ychwanegol hefyd ar gyfer Mae Gen i Gariad, drama yn y Gymraeg yn edrych ar  stori garu anghonfensiynol y ddeuawd pop o’r 60au, Tony ac Aloma. Y Cynhyrchydd Gweithredol yw Gethin Scourfield (Y Gwyll, Craith, The Miniaturist), ac mae’r prosiect yn cael ei gynhyrchu gan Angharad Elen (Titsh, Gwen), o Gwmni Da ac wedi’i ysgrifennu gan yr awdur, y cyfarwyddwr a’r actor arobryn Meic Povey (The Life of Ryan a Ronnie, Byw Celwydd), a fu farw fis Rhagfyr 2017.

Y dyddiad cau i ymgeisio am arian datblygu nesaf Ffilm Cymru yw 30 Tachwedd am 17.00awr (GMT).