Cartref

Chwyddo Eich Potensial

Caiff gwneuthurwyr ffilm yng ngogledd Cymru y cyfle i fanteisio’n llawn ar eu syniadau yn nigwyddiad Magnifier diweddaraf Ffilm Cymru.

Bydd y diwrnod hyfforddiant, a gaiff ei gynnal yn Prifysgol Bangor, ar 27 a 28 Gorffennaf, yn gyfle i bobl sy’n creu ffilmiau a chynnwys ddysgu gan ddetholiad rhyngwladol o siaradwyr o sectorau ffilm, theatr, gemau a thrawsgyfryngol.

O ystyried y cynnydd aruthrol diweddar yn y llwybrau at gynulleidfa, a hinsawdd ariannu ffilmiau sy’n gynyddol anos, bydd y sesiwn gyntaf yn archwilio sut mae rôl y cynhyrchydd wedi esblygu. Bydd un o gynhyrchwyr trawsgyfryngol cyntaf y byd, Asta Wellejus, yn trafod gyda’r cynhyrchydd sy’n enedigol o Wrecsam, Andy Evans (Keepers, prosiect Everything Changes Julian Lennon) a chyn gynhyrchydd Bedlam Productions, Stella Nwimo (...Is it the Design on the Wrapper, Nuclear). Bydd yr ail banel yn trafod cyrraedd cynulleidfaoedd ifanc gyda Chris Payne, Rheolwr Gyfarwyddwr Quantum Soup, cwmni datblygu gemau yng ngogledd Cymru, Paula Clark a Jessy Roberts o Ŵyl TakeOver, York Theatre, a chyfarwyddwr gŵyl ffilm Cidwm Cymru, Rhiannon Wyn Hughes.

Bydd dydd Sadwrn y 28ain yn ddechrau gyda Dod o Hyd I’ch Llais – sgwrs gyda’r cyfarwyddwr Kieran Evans, enillydd y BAFTA am Kelly + Victor, ac wedyn ddosbarth meistr gwneud ffilmiau rhyngweithiol gyda Asta Wellejus.

Mae tocynnau dydd yn £20, neu £30 am y ddau ddiwrnod. Archebwch eich lle yma.

Os hoffech ddod i’r diwrnod ond bod angen cymorth ariannol arnoch, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. i dderbyn ffurflen gais bwrsariaeth.

Magnifier yw dull Ffilm Cymru o ddatblygu ffilm, a luniwyd i helpu gwneuthurwyr ffilm i nodi ac adeiladu eu cynulleidfaoedd a ffrydiau refeniw. Mae mwy o wybodaeth am Magnifier fan hyn.