Cartref

Cymorthfeydd Ffilmio Gogledd Cymru

Mae Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd cynghori newydd ar gyfer gwneuthurwyr ffilm sydd wedi'u sefydlu ac sy'n sefydledig yng Ngogledd Cymru.

Ar y dydd Llun olaf o bob yn ail fis, mae'r sesiynau un-i-un 45 munud hyn yn gyfle i chi feddwl yn fras am adeiladu gyrfa yn y diwydiant ffilm gyda chyngor strategol gan Swyddog Gweithredol Datblygu Ffilm Cymru, Cat Cooper, yn ogystal â gwybodaeth am weithgarwch a chronfeydd hyfforddiant Ffilm Cymru. Gellir cynnal sesiynau dros y ffôn neu yn bersonol.

Lleoliad: Pontio, Bangor

Amser: 10:00 - 17:00

Bydd y feddygfa nesaf ar 28 Ionawr 2019.

Er mwyn gwneud y gorau o'ch amser, efallai yr hoffech baratoi rhai cwestiynau, fel:
 
• Sut ydw i'n cael asiant?
• Sut alla i gael cydnabyddiaeth gan y diwydiant?
• Sut alla i arallgyfeirio fy ngwaith?
 
Anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. , gan amgau CV neu bywgraffiad, er mwyn trefnu apwyntiad.