Cartref

Ffilm Cymru Wales yn Cynnau Ffilmiau Byr Newydd Beacons

Drwy gynllun Beacons, mae Ffilm Cymru Wales wedi buddsoddi mewn saith o ffilmiau byr newydd a chyffrous gan wneuthurwyr ffilm o Gymru.

O ddrama dod-i-oed i gomedi animeiddiedig, bydd y ffilmiau byr yn gam hanfodol ymlaen i ddoniau o Gymru, wrth iddynt weithio tuag at greu eu ffilmiau hir cyntaf. Gyda chyllid drwy elfen doniau addawol BFI NETWORK Ffilm Cymru Wales, a chymorth hanfodol gan BBC Cymru, bydd y timau llwyddiannus yn cychwyn ar gynhyrchu eu ffilmiau byr yn ystod yr haf eleni.

Wrth longyfarch y gwneuthurwyr ffilm llwyddiannus, meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru Wales, “Mae’r dyfarniadau hyn yn dangos yr amrywiaeth eang o wneuthurwyr ffilm dawnus sydd yng Nghymru, ac mae rhai ohonynt eisoes wedi derbyn cydnabyddiaeth i’w gwaith gan wyliau ffilm sy’n gymwys ar gyfer yr Oscars.”

Hon yw trydedd garfan cynllun ffilmiau byr Beacons. Lluniwyd y cynllun i gynorthwyo awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau beiddgar ac unigryw, archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd stori’n sinematig a sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus fel gwneuthurwyr ffilmiau hir. Cafodd ffilm fer flaenorol Beacons, Beddgelert, wedi’i hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Medeni Griffiths, ei dangos am y tro cyntaf ar S4C fel rhan o dymor Chwedlau, ac enillodd wobr y Ffilm Fer Orau yng Ngŵyl Kinofilm. Enillodd This Far Up gan Ewan Jones Morris, wedyn, wobr Ffilm Fer Orau yn seremoni BAFTA Cymru y llynedd, a chafodd ei dewis ar gyfer gŵyl adnabyddus Clermont Ferrand.

Meddai Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu ar gyfer BBC Cymru Wales, “Dyma restr gyffrous o brosiectau, ac mae’n adlewyrchu dyfnder ac amrywiaeth y doniau sy’n bodoli ledled Cymru. Mae Beacons yn bwysig wrth feithrin a datblygu sgiliau storïwyr newydd a chaniatáu iddynt gydweithio â chynhyrchwyr medrus wrth iddynt ddatblygu eu crefft. Edrychaf ymlaen yn fawr at weld yr effaith a gaiff y ffilmiau hyn ar y llwyfan byd-eang.”

Dyma’r ffilmiau byr llwyddiannus:

A BITTER SKY

Awduron: Joseph Ollman a Christopher Spurdens
Cyfarwyddwr: Joseph Ollman
Cynhyrchwyr: Peter Lee Scott a Jennifer Gelin
Dyma ddrama dod-i-oed wedi’i gosod yn nhirwedd gwyllt canolbarth Cymru yn y nawdegau. Cymeriad anesmwyth, caled a hynod ddisglair yw Nia, ac aiff ati i ddechrau datrys y dirgelwch ynglŷn â diflaniad ei mam. Enwebwyd Joseph Ollman am wobr y Cyfarwyddwr Gorau yn BFI Future Shorts am ei ffilm fer gyntaf, Throw Me to the Dogs, ac enwebwyd ei ffilm fer ddilynol, Meat on Bones yng ngwobrau BAFTA Cymru 2017.

ASHES

Awdur-Gyfarwyddwr: Clare Sturges
Cynhyrchydd: Hannah Thomas, Severn Screen
Yn dilyn marwolaeth y goeden a blannodd er cof am ei gefeilles, mae Laura yn dychwelyd adref i Benrhyn Gŵyr. Yno, mae’n rhaid iddi oresgyn ei hiraeth dwys a’r euogrwydd y mae’n ei rannu â’i brawd cyn bod modd iddi ollwng gafael ar ei chwaer. Mae’r awdur a’r cyfarwyddwr, Clare Sturges, wedi ennill dwy wobr BAFTA Cymru, a dangoswyd ei gwaith mewn gwyliau rhyngwladol gan gynnwys Gŵyl Ffilm Foyle yn Iwerddon, Gŵyl Ffilm Fer Llundain, a Gŵyl Ffilm Ryngwladol y Merched yn Hollywood.

BAICH

Awdur-Gyfarwyddwr: Mared Swain
Cynhyrchydd: Hannah Thomas, Severn Screen
A hithau’n ysu am bum munud o heddwch a distawrwydd, mae’r fam yn gadael ei thŷ a sgrechain ei phlant, ond caiff ei harwain yn bellach a phellach o’i chartref gan weledigaethau rhyfeddol. Dewiswyd Mared i fod ar restr fer gwobr Cyfarwyddwr Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru am y cynhyrchiad gwreiddiol, A Good Clean Heart, yn 2015. Darlledwyd ei ffilm fer flaenorol, Gadael Snegi, ar S4C wedi iddi ennill gwobr Cyfarwyddwr Gorau yng ngwobrau It’s My Shout yn 2013.

BURIAL

Awduron-Gyfarwyddwyr: Hannah Daniel, Georgia Lee
Cynhyrchydd: Liz Kessler
Yn dilyn angladd eu tad, mae’r tripledi unfath Sian, Greta ac Ani yn eu cael eu hunain mewn cell yng ngorsaf heddlu Caerfyrddin. Wrth iddynt fynd i’r afael â smonach o gyfrinachau teuluol, a fydd y chwiorydd yn dihuno mwy na’r hyn a roddant i orffwys heddiw? Dechreuodd Hannah Daniel a Georgia Lee gydweithio yn 2016, ac enillodd ei ffilm fer gyntaf, Destination, wobr Sgript Ffilm Wreiddiol Orau yng Ngŵyl Ffilm Fer Catfish 2017, ac roedd ymysg y Dewisiadau Swyddogol yn Underwire, WMAFF Sydney a Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru.

CLOCKWORK

Awdur-Gyfarwyddwr: Rhiannon Evans
Caiff tref cloc cwcw ei rhedeg yn unol ag amserlen lem yn y ffilm fer animeiddiedig hon, a phrin yw’r amser i gael hwyl. Pan fo pobl y dref yn gwrthryfela’n erbyn y gog sydd wrth y llyw, maen nhw’n darganfod y gwirionedd am eu tref fach, ac yn dysgu beth sy’n troi’r cocs go iawn. Cafodd ffilmiau animeiddiedig blaenorol Rhiannon Evans eu dangos mewn gwyliau ledled y byd, gan ennill gwobrau niferus, Dewis Staff Vimeo a dangosiad cyntaf Ffilm Fer yr Wythnos.

DIRT ASH MEAT

Awdur-Gyfarwyddwr: Sion Thomas
Yn sgil achosion o glwy’r traed a’r genau ar eu fferm, mae teulu o ffermwyr mynydd yng Nghymru yn llawn chwerwedd a pharanoia. Wedi’i haddasu o 'White Ravens' gan Owen Sheers. Darlledwyd ffilm fer ffuglennol gyntaf Sion Thomas, Two Player Games, ar y BBC, ac enillodd Gwobr Dewis y Bobl It's My Shout. Mae ei ail ffilm fer, Stiff Punch, yn cychwyn ar daith o wyliau ffilm ar hyn o bryd.

UNTITLED - TINA PASOTRA PROJECT

Awdur-Gyfarwyddwr: Tina Pasotra
Cynhyrchydd: Alice Lusher
Mae Rupi’n ysu am fywyd lle caiff wneud dewisiadau. Gan frwydro’n erbyn gwrthdaro mewnol a threftadaeth ddiwylliannol, mae’n aberthu’r cyfan a wyddai ac yn dianc i Gymru gyda’i dwy ferch. Mae Tina yn artist amlddisgyblaethol a gwneuthurwr ffilm medrus. Cafodd ei ffilm ddiweddaraf drwy Channel Four / Random Acts, But Where Are You From?, ei dangos ledled Prydain ac India. Ar hyn o bryd, hi yw’r gyfarwyddwraig addawol ar Sisters, sy’n gydweithrediad rhwng National Theatre Wales a Theatr Junoon, Mumbai.