Cartref

Ffilmiau cymunedol We're Still Here ar gael i wylio

Mae’r ffilmiau hyn yn ganlyniad i brosiect ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Ffilm Cymru Wales a alluogodd i raglen o addysg ffilm gymunedol gyd-fynd â sioe ddiweddaraf National Theatre Wales – We’re Still Here – a grewyd fel cynhyrchiad ar y cyd â Common Wealth.

Roedd We’re Still Here yn ddarn newydd, deinamig o theatr a ganolbwyntiai ar waith dur Port Talbot, un o’r diwydiannau trwm olaf yng Nghymru, a fu dan fygythiad o gau yn 2015.

We’re Still Here: Behind the Scenes

Ffilm ddogfen yw hon sy’n llwyddo i ddal y profiad cymunedol o amgylch y broses greadigol a oedd ar waith wrth i We’re Still Here gael ei ddatblygu. Mae’n canolbwyntio ar brofiad cast y gymuned o fod yn rhan o un o berfformiadau mawr National Theatre Wales.

Stories of Steel

Crewyd y ffilm hon gydag aelodau’r gymuned yng Nghastell-nedd Port Talbot mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Tarian a Choleg Castell Nedd Port Talbot. Cyfwelwyd ag aelodau’r gymuned ynglŷn â’u hatgofion am y diwydiant dur a chawsant ddysgu sgiliau ymarferol ym maes creu ffilm drwy amryw weithdai technegau ffilm.

Steel Town

Crewyd y ffilm hon gyda phobl ifanc o Tai â Chymorth DEWIS yng Nghastell-nedd Port Talbot ac roedd yn seiliedig ar gerdd o waith un o drigolion Port Talbot, Sally Jones. Bu’r bobl ifanc yn datblygu sgiliau creu barddoniaeth ffilm a sgiliau ymarferol eraill ym maes creu ffilm.