Cartref

Iris ar Grwydr: Cyffordd Llandudno – Dathliad o ffilmiau LHDT yng Ngogledd Cymru

Mae trefnwyr Gwobr Iris wedi cadarnhau manylion rhaglen digwyddiad Iris ar Grwydr 2018 yn Cineworld Cyffordd Llandudno.

 

  • Enillydd Gwobr Iris 2017 Mikael Bundsen o Sweden i fod yn bresennol mewn gŵyl ffilmiau LHDT yng Nghyffordd Llandudno
  • Mabwysiadu thema cariad er mwyn dathlu Dydd Santes Dwynwen, gyda straeon am garu dyn moel, animeiddiad am realiti byw gydag arth a ffilm i'n hatgoffa am gyfnod mwy tywyll yn Swydd Efrog y pumdegau.
  • 13 o ffilmiau byrion yn cystadlu am yr aur, wrth i Wobrau Ffilmiau Byrion Addysg Iris ac Iris yn y Gymuned gael eu cynnal am yr eildro

Mae uchafbwyntiau'r dathliad o ffilmiau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) ym mis Ionawr yn cynnwys dangosiad o Enillydd Gwobr Iris 2017, sef Mamma Vet Bäst (Mam Ŵyr Orau) gan Mikael Bundsen o Sweden, ac enillydd Gwobr y Ffilm Orau o Brydain Iris, We Love Moses gan Dionne Edwards. Bydd y ddau gyfarwyddwr yng Nghyffordd Llandudno i gyflwyno'u ffilmiau.

Mae'r ŵyl hefyd yn cynnwys rhaglen o ffilmiau byrion ar thema cariad er mwyn dathlu Dydd Santes Dwynwen, nawddsant y cariadon, ar 25 Ionawr. Mae'r cymysgedd rhyngwladol o straeon yn cynnwys sioe gerdd o Norwy am ddyn ifanc sy'n dod allan wrth ei rieni ac yn cyfadde wrthyn nhw ei fod mewn cariad â dyn penfoel; taith ddi-sgwrs ar drên prysur yn India, cyfnod mwy tywyll yng ngwledydd Prydain gyda stori o Swydd Efrog y pumdegau, ac animeiddiad sy'n adrodd hanes dyn hoyw sy'n hoffi eirth, yn llythrennol!

Bydd yr ŵyl dridiau hefyd yn cynnwys cyfle i weld ffilm nodwedd boblogaidd sydd wedi ennill sawl gwobr, sef God's Own Country, ffilm sydd wedi'i disgrifio gan lawer fel fersiwn Prydain o Brokeback Mountain, a'r gomedig ryngwladol Signature Move sy'n canolbwyntio ar fywyd cyfreithwraig Fwslemaidd yn ei thridegau sydd hefyd yn lesbiad ac sydd wedi dechrau hyfforddi fel reslwr Mecsicanaidd! Bydd y ffilmiau a'r digwyddiadau i gyd ymlaen yn Cineworld Cyffordd Llandudno ar 24, 25 a 26 Ionawr 2018.

Mae'r trefnwyr wedi cadarnhau hefyd pa ffilmiau byrion fydd yn cystadlu am Wobrau Ffilmiau Byrion Addysg Iris ac Iris yn y Gymuned. Mae chwe ysgol uwchradd yn cystadlu am y Wobr Addysg, sef Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman; Ysgol Stanwell, Penarth; Ysgol Tryfan, Bangor; Ysgol Uwchradd Dwyrain Caerdydd; Ysgol Lewis Pengam, Caerdydd ac Ysgol Gyfun Emlyn, Castell Newydd Emlyn. Bydd y ffilmiau'n cael eu beirniadu gan:

Rhiannon Hughes – Cyfarwyddwr Wicked Cymru, Gŵyl Ffilmiau Ieuenctid
Graham Cantwell – Cyfarwyddwr Lily, Enillydd Gwobr Rheithgor Ieuenctid
Paula Johnson – Enfys Heddlu'r Gogledd
Alex Polanski – Cymdeithas LHDT+ Prifysgol Bangor

Mae saith ffilm fer yn cystadlu am Wobr Ffilm Fer Iris yn y Gymuned: y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Swyddfa Archwilio Cymru, RainbowBiz, Shelter Cymru, Côr Meibion Hoyw De Cymru, Pobl yn Gyntaf Abertawe, Glitter Cymru. Bydd y ffilmiau'n cael eu beirniadu gan:

Mike Jones – Trawsnewid Agwedd
Jenny Ann – Unique
David Holloway – Cyfarwyddwr Bearable
Dionne Edwards – Cyfarwyddwr We Love Moses, Enillydd y Ffilm Orau o Brydain

Meddai Andrew Pierce, Cadeirydd Gwobr Iris:
"Roedden ni'n falch iawn o gael cadarnhau manylion rhaglen 2018 wrth i ni wneud y trefniadau terfynol i fynd yn ôl i'r gogledd. Mae'r rhaglen dridiau yn cynnwys dangosiadau ffilm, sesiynau addysg i ysgolion a gwobrwyo ffilmiau byrion Addysg Iris ac Iris yn y Gymuned am yr eildro."

"Mae'n bwysig bod Iris yn ymwneud â chynulleidfaoedd ledled Prydain, ac mae'r ymrwymiad yma i'r gogledd yn ddechrau ar gynllun uchelgeisiol i rannu straeon lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws gyda chymunedau ledled gwledydd Prydain. Rydw i'n falch iawn y bydd Iris ar Grwydr yn mynd i Newcastle, Manceinion a Brighton yn ystod 2018."

Mae rhaglen lawn Iris ar Grwydr: Cyffordd Llandudno a gwybodaeth am docynnau ar gael yma:

Mae'r holl ddangosiadau'n agored i'r cyhoedd.