Cartref

Swydd: Swyddog Datblygu Gweithredol

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am Swyddog Datblygu Gweithredol rhan amser i gefnogi’r gwaith o ddatblygu awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a’u prosiectau. 

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod o dîm busnes creadigol fydd yn edrych ar wella arferion busnes cynhwysol a chynaliadwy.

I weld swydd ddisgrifiad cyflawn cliciwch yma.

Lleolir y swydd yng Nghaerdydd.
Oriau rhan amser hyblyg, gyfystyr â 17.5 awr yr wythnos.
Cytundeb 1 flwyddyn i ddechrau, gyda’r posibilrwydd o estyniad.
Cyflog £28,000 per annum, pro rata (ie £14,000), yn amodol ar brofiad, a phensiwn.

Dyddiad cau 24ain Tachwedd 2017.

Os am wneud cais gyrrwch lythyr a CV at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.