Cartref

Swydd: Cydlynydd Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am weithredwr i ddarparu cymorth gweinyddol, cyllideb a monitro data penodol i Reolwr Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio.

 

Mae'r rôl hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr:

  • Ddarparu cymorth gweinyddol, cyllideb a monitro data penodol i Reolwr Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio, gan ddefnyddio sylw i fanylder a dealltwriaeth o werth dulliau wedi’u cyfarwyddo gan ddata;
  • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf dymunol a gwybodus ar gyfer ymholiadau;
  • Cydgrynhoi canfyddiadau ymchwil a data i gefnogi gofynion adrodd.

I gael swydd-ddisgrifiad llawn, ewch yma.

Seiliedig yng Nghaerdydd
Amser llawn – contract 1 flwyddyn i gychwyn, yn adnewyddadwy am 2 flynedd bellach
Cyflog - £19,000 - £21,000 yn dibynnu ar brofiad, yn ogystal â phensiwn

Dyddiad Cau: 20 Tachwedd 2017   
Dyddiad Cyfweliad: 29 Tachwedd 2017

Gwnewch gais drwy lythyr a CV i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.