Cartref

BBC Cymru yn Rhan o Gynllun Bannau

Mae rownd newydd o gynllun ffilmiau byr Bannau bellach ar agor i geisiadau.

 

Mae BFI NETWORK a Ffilm Cymru Wales yn falch iawn i gael croesawu BBC Cymru i fod yn bartner ar y rhaglen.

Bydd eu cefnogaeth yn caniatáu i hyd yn oed yn rhagor o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr addawol o Gymru ddatblygu lleisiau praff ac unigryw, archwilio ffurfiau amrywiol o adroddi stori yn sinematig a sefydlu gyrfaoedd disglair fel gwneuthurwyr ffilm.

Mae Bannau eisoes wedi agor drysau’n llwyddiannus i wneuthurwyr ffilm o Gymru. Cafodd ffilm hir gyntaf Rungano Nyoni, I Am Not a Witch, ei dangos am y tro cyntaf ym Mhythefnos Cyfarwyddwyr Cannes eleni cyn cael ei dewis ar gyfer gwyliau ffilm Toronto a Llundain. Yn ddiweddar, dewiswyd Carys Lewis i fod y Gwneuthurwr Ffilm Preswyl cyntaf erioed yn Opera Cenedlaethol Cymru, ac mae Catherine Linstrum a Ryan Hooper ar waith â datblygu eu ffilmiau hir cyntaf drwy gynllun Cinematic Ffilm Cymru Wales.

Mae ffilmiau bur a gynhyrchwyd drwy Bannau wedi’i dewis ar gyfer gwyliau uchel eu parch fel Aesthetica, Gŵyl Ffilm Llundain, Encounters, Clermont Ferrand, Phoenix a Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin. Ac yn ddiweddar, cafodd This Far Up gan Ewan Jones Morris ei henwebu am wobr y Ffilm Fer Orau yn BAFTA Cymru.

Eleni, caiff rhwng chwech a deg o ffilmiau byr eu cyllido, a bydd y dyfarniadau’n amrywio rhwng £5,000 a £15,000. Gall ffilmiau fod hyd at 30 munud o hyd, ac wedi’u creu mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddio, dogfen, rhith-wirionedd a 360°. Gallant fod yn Gymraeg, Saesneg neu gymysgedd o ieithydd gan adlewyrchu treftadaeth gyfoethog ac amrywiaeth ddiwylliannol Cymru.

Meddai Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu BBC Cymru Wales: “Does dim yn fwy cyffrous na chanfod a datblygu doniau newydd a bydd gweithio gyda Ffilm Cymru Wales yn ffordd wych i wneud hynny. Mae gan Bannau brofiad cryf o ddarganfod lleisiau newydd ac rydym wrth ein bodd i gael bod yn bartneriaid yn y cynllun cyffrous ac ysgogol hwn.”

Meddai Tracy Spottiswoode, Rheolwr BFI NETWORK Cymru: “Mae’n wych gweld cymaint o wneuthurwyr ffilm dawnus o Gymru yn lansio eu gyrfaoedd ffilm drwy Bannau. Gall ffilmiau byr fod yn gyfle hanfodol i ddangos gweledigaeth unigryw a llais gwreiddiol gwneuthurwr ffilm, ac yn gam cyntaf tuag at ddatblygu gyrfa yn y diwydiant. Y llynedd, fe wnaethom gefnogi amrywiaeth eang o ffilmiau a gwneuthurwyr ffilm, gan gynnwys dau animeiddiad, a Beddgelert gan Medeni Griffiths gyda deialog yng Nghymraeg y 13eg ganrif. Rydym wrth ein bodd i gael gweithio mewn partneriaeth gyda BBC Cymru ar y rhaglen eleni ac yn teimlo’n gyffrous ynglŷn â darganfod y genhedlaeth nesaf o ddoniau ffilm o Gymru.”

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 15 Rhagfyr.

Mae manylion llawn ar gymhwysedd a’r broses ymgeisio i’w gweld yng nghanllawiau Bannau a gallwch lawrlwytho ffurflenni cais fan hyn.