Cartref

Troed yn y Drws yn came allan dros Gogledd Cymru

Yn dilyn llwyddiant cynllun rhaglen beilot Troed yn y Drws yng Nghasnewydd, mae Ffilm Cymru Wales bellach yn cynnig cyfle i bobl ledled Gogledd Cymru ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cyfres deledu newydd bwysig gan y tîm a greodd Y Gwyll / Hinterland.


Bydd drama deledu gyffrous newydd yn y Gymraeg a’r Saesneg, Craith / Hidden, yn ffilmio tan mis Rhagfyr eleni ac mae Ffilm Cymru Wales yn gweithio mewn partneriaeth â’r cwmni cynhyrchu o Gymru, Severn Screen a’r chymdeithas tai lleol Grŵp Cynefin i ddarparu rhaglen o leoliadau hyfforddi a chynhyrchu am ddim ar Craith drwy raglen Troed yn y Drws.

Mae’r cynllun yn cynnig i bobl dros 18 oed nad ydynt fel arall mewn swydd, addysg na hyfforddiant, y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy newydd a allai lansio gyrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd yr hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr y diwydiant, a chaiff ymgeiswyr cymwys hefyd dderbyn cymorth tuag at gludiant a gofal plant.

Mae Ffilm Cymru Wales hefyd wedi gweithio gyda chymdeithas dai Tai Calon ac wedi recriwtio deg o gyfranogwyr da o Flaenau Gwent i gymryd rhan yn Troed yn y Drws yn eu hardal leol.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru Wales: "Mae Troed yn y Drws yn mynd i wraidd ein credoau fel sefydliad. Rydym yn gyffrous i ddod â'r model hyfforddi unigryw yma i leoliadau newydd yng Nghymru ".

Fel rhan o raglen beilot Troed yn y Drws, Ffilm Cymru Wales, ym mis Ebrill 2017 bu unigolion o ardaloedd Casnewydd a Chaerffili yn cerdded ysgwydd wrth ysgwydd â sêr Hollywood Michael Sheen (The Queen, The Twilight Saga) a Dan Stevens (Beauty and the Beast, Downton Abbey) ar set ffilm gyffrous Apostle gan y cyfarwyddwr Gareth Evans, The Raid. Ers eu lleoliad, mae rhai o’r hyfforddeion hynny eisoes wedi derbyn swydd â thâl yn sectorau ffilm, teledu a sectorau ehangach.

Yn dilyn ei phrofiad ar raglen Troed yn y Drws, meddai’r artist colur addawol, Jaimie-Leigh Grierson “Ers oeddwn i’n groten fach, ro’n i wastad eisiau gweithio’r ochr arall i’r camera, ac rwy’n hoff iawn o goluro. Mae Troed yn y Drws wedi bod yn wych ac wedi agor fy llygaid i ble allaf edrych am swyddi pellach yn y diwydiant,  dydi’r byd ddim mor rhyfedd mwyach.”

Meddai ei chyd-hyfforddai, “Roedd gweithio yn y diwydiant hwn yn ymddangos yn amhosib – ond fe neidiais at y cyfle yma, a nawr dyma fi. Fe fues i’n gweithio yn yr adran celf a dylunio. Mae’r setiau yn wych – rwy wedi bod yn defnyddio fy sgiliau paentio, gwaith coed a chelf a dylunio. Mae’n waith caled, ond yn talu ar ei ganfed.”

Gall pobl o Gogledd Cymru ymgeisio i fod yn rhan o raglen Troed yn y Drws hyd at 27ain o Hydref 2017. Ceir manylion llawn a ffurflenni cais ar-lein fan hyn.


Caiff rhaglen Troed yn y Drws ei chefnogi gan Ymddiriedloaeth Ddarlledu Gymreig a Gronfa Sgiliau Ffilm Skillset Creadigol, gyda chronfeydd Loteri Genedlaethol Film Forever y BFI.