Cartref

Datgloi eich potensial gyda Magnfiier

Bydd cyfle i wneuthurwyr ffilm sy’n edrych i gwneud y mwyaf o’u syniadau wneud hynny trwy ddigwyddiad Magnifier.


Cynhelir y digwyddiad yn yr Urdd, Bae Caerdydd ar 29 Medi, a bydd y tair sesiwn yn agored i bawb, gan roi cyfle i archwilio sut i gyrraedd cynulleidfaoedd yn effeithiol a chynyddu refeniw.

Mae tocynnau ar gael ar gyfer sesiynau unigol am £5 yr un, neu'r tair sesiwn ynghyd â chinio am £20. Archebwch eich tocynnau yma.

10:00 - 11:30     

Sesiwn 1: Gwylio’r Gwyliau

P’un a ydych chi eisiau denu cyllid ar gyfer prosiect sydd ar y gweill neu hau hadau i er mwyn cael eich dethol yn y rhaglen, mae gwyliau a marchnadoedd yn parhau i fod yn allweddol i lwyddiant eich ffilm nodwedd neu ddogfen.
 
Bydd Alice Cabanas, Rheolwr Rhaglen Ffilm y British Council, yn rhoi trosolwg o’r gwyliau ffilm allweddol; beth maen nhw’n golygu i’r farchnad, a pham y dylech ddatblygu eich strategaeth gwyliau yn gynnar.
 
Bydd Greg Martin, Swyddog Gweithredol Prynu a Dosbarthu, yn rhoi cyflwyniad i Ŵyl Ffilmiau Toronto eleni, gan gynnig dealltwriaeth Embankment Films o’r math o brosiectau sy’n denu sylw yn yr ŵyl a’r bargeinion a gafodd eu taro ar un o’r llwyfannau pwysicaf yng nghalendr y diwydiant ffilm.

12:00 - 13:00       

Sesiwn 2: Ysgrifennu cyflwyniadau creadigol llwyddiannus: the Devil in the Data

Mae data demograffig wedi trawsnewid y ffordd y mae gwneuthurwyr ffilmiau fel Eli Roth yn rhoi cyflwyniad i ddenu cyllid, yn datblygu syniadau ac yn marchnata eu gwaith. Er hyn, mae gwrthwynebiad yn parhau i ddod â gwyddoniaeth i mewn i fyd adrodd stori. Bydd Uzma Hasan (The Infidel), cynhyrchydd ffilm a VR; Judith Aston, cynhyrchydd amlgyfrwng ac Uwch Ddarlithydd yn UWE Bryste  yn datgelu pam ddylai data fod yn gyfaill arbennig i bob gweithiwr creadigol.

 

13:00 - 14:00       

Cinio a rhwydweithio

 

14:00 - 15:00      

Sesiwn 3: Sut i ddod â’r gynulleidfa gyda chi wrth ddatblygu ffilm

Bydd y Cyfarwyddwr Philip Clemo (The Air Still Holds on My Breath), y Cynhyrchydd Rob Alexander (Gary Numan: Android in La La Land) a Gabriella Gilkes, Rheolwr y Rhaglen Wyddoniaeth yn Eden Project, yn sgwrsio am eu partneriaeth ar y ffilm ddogfen hir, Breath: Journeys through the Landscapes of Life. Prosiect ar y cyd rhwng pum prifysgol ym Mhrydain yw  Breath, a chafodd ei dangos yn y V&A ac Eden Project, bu’n destun TEDx ac fe’i defnyddiwyd yn llen gefndir i berfformiad cerddoriaeth byw, a hyn oll pan oedd y ffilm yn dal i gael ei datblygu.

Gyda Cat Cooper yn cadeirio, bydd y panel yn archwilio proses ddatblygu iterus y  tîm, ac yn archwilio’r heriau a’r manteision mawr sydd i gydweithio ar draws sectorau. 

Archebwch eich tocynnau yma.