Cartref

Cynllun ffilmiau byrion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws Cymraeg yn dychwelyd

Mae trefnwyr Gwobr Iris yn lansio Straeon Iris 2 gyda chefnogaeth S4C a Ffilm Cymru drwy BFI NETWORK.


Nod y cynllun yw annog rhagor o straeon lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ar gyfer y sgrin, o Gymru, am Gymru ac yn Gymraeg. Mae'r cynllun ar agor i awduron unigol a thimau o awduron a chyfarwyddwyr, a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu hyd at chwe ffilm fer cyn dewis un i gael ei chynhyrchu.

"Rydyn ni wedi bod yn rhannu ein straeon gyda chynulleidfaoedd mor eang â phosibl ers bron i ddeng mlynedd. Yn ystod y cyfnod yma, rydyn ni wedi gweld straeon anhygoel am bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn amrywiaeth o ieithoedd ac o bob cwr o'r byd. Wrth edrych i'r dyfodol, rwy'n credu ei bod hi'n briodol i Iris weithio ychydig yn nes at adref a chefnogi straeon lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy'n cael eu hadrodd yn Gymraeg," meddai Cadeirydd yr Ŵyl, Andrew Pierce.

"Rydyn ni'n falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth unwaith eto gydag S4C a Ffilm Cymru sydd, rhyngddyn nhw, â hanes rhagorol o gefnogi doniau Cymru. Drwy'r bartneriaeth yma, byddwn ni'n gweld straeon lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws o Gymru ac yn Gymraeg yn cyrraedd cynulleidfa ryngwladol wrth i ni fanteisio ar ein rhwydwaith fyd-eang o chwaer-ŵyliau mewn ugain o wledydd," ychwanegodd.

Rhoddwyd y dyfarniad Straeon Iris cyntaf i'r awdur Bethan Marlow. Mae ei phrosiect Afiach yn dilyn hanes cwpl lesbiaidd ifanc sy'n aros ar blatfform am drên wrth iddyn nhw drafod marwolaeth a'i wynebu. Y cyfarwyddwr oedd Carys Lewis, yn wreiddiol o Gymru, sydd bellach yn byw yn Toronto, Canada.

Meddai Gwawr Martha Lloyd, Comisiynydd Drama S4C: "Mae Straeon Iris yn brosiect gwirioneddol gyffrous ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gael gweithio mewn partneriaeth am yr ail dro gyda Gŵyl Gwobr Iris a Ffilm Cymru. Yn ogystal â bod yn hyrwyddwr dramâu Cymraeg newydd, mae S4C wedi ymrwymo i ddangos amrywiaeth ar y sgrin. Mae Straeon Iris yn addo bod yn gyfle cyffrous i drawstoriad o leisiau gael eu clywed, ac yn ffordd o fynd â'r Gymraeg i bob cwr o'r byd."

Ychwanegodd Tracy Spottiswoode, Rheolwr BFI NET.WORK yn Ffilm Cymru: "Mae Straeon Iris yn ychwanegiad pwysig i'n hymrwymiad i gefnogi amrywiaeth, ac yn adlewyrchu amrywiaeth eang o leisiau a straeon o Gymru. Mae'r cyfle cyffrous yma yn dilyn ymlaen o'n cynllun ysgrifennu sgriptiau Cymraeg, y Labordy, a'r cynllun ffilmiau byrion presennol, Bannau, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ddatblygu ein gwaith gyda Gŵyl Gwobr Iris ac yn falch o fod wedi'i chefnogi ers iddi ddechrau!"

Bydd y ffilm derfynol yn cael ei harddangos am y tro cyntaf yn Nghaerdydd yn ystod Gŵyl Gwobr Iris ym mis Hydref 2018.