Cartref

Pleser yw cael cyflwyno Kimberley Warner yn Bennaeth Busnes Creadigol newydd

Yn ei rôl newydd yn Ffilm Cymru Wales, mae Kimberley yn rheoli’r adran Dalent, gan gyflwyno ethos Magnifier y cwmni ar draws yr holl waith.

 

Mae’r hyn mae’r adran yn ei gynnig yn cynnwys Rhwydwaith Talent BFI Cymru, Cymorth i Gwmnïau a Hatch, er enghraifft. Drwy archwilio eiddo deallusol ychwanegol a’r rhwydweithiau gwybodaeth sydd eu hangen, mae Magnifier yn mynd ati mewn modd systematig i roi lle canolog i’r gynulleidfa ac eiddo deallusol mewn strategaethau datblygu ffilmiau a thyfu cwmnïau o’r camau cyntaf.

A hithau wedi magu profiad fel Gweithredwr Datblygu yn Ffilm Cymru, yn ogystal â’i gwaith ym maes dosbarthu, gwerthiant a chynhyrchu, meddai Kimberley: 

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael y cyfle i ddod â fy ngwerthfawrogiad o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr Cymru (y mae eu doniau a’u sbardun yn hollbwysig i’r diwydiant) i’r rôl strategol newydd hon. Mae’r diwydiant ffilm lleol yr aeth Ffilm Cymru ati i’w ddatblygu ddeng mlynedd yn unig yn ôl bellach yn dechrau dangos ei gryfder, wrth i ffilm gael ei dewis ar gyfer Cannes, yn ogystal â charfan o ffilmiau maint llawn sydd wedi ennill gwobrau. Mae gemau, adnoddau addysgol neu eiddo deallusol eraill yn ategu llawer o’r ffilmiau hyn, ac mae ein pobl ddawnus ar eu hennill. Mae gennym y potensial i fod yn un o’r diwydiannau adloniant mwyaf sionc ac entrepreneuraidd mewn gwlad fach yn y byd, a thrwy dargedu cyllid, cymorth a phartneriaethau, hyderaf y gallwn wireddu’r uchelgais hwn.”

A hithau’n gyn-Bennaeth Caffael a Datblygu yng nghwmnïau asiantaeth gwerthu / dosbarthu Mercury Media a Journeyman Pictures, creodd Kimberley blatfform SVOD cyntaf y byd i ffilmiau dogfen mewn partneriaeth â The Guardian, torrodd adroddiad blaenllaw ‘Iraq War Files’ gan Wikileaks a’r Bureau of Investigative Journalism, a gweithiodd gyda gwneuthurwyr ffilm uchel eu parch megis Ken Loach, Kim Longinotto, Franny Armstrong a James Moll. Enwebwyd ei gwaith fel cynhyrchydd creadigol ar ‘Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah’ am wobrau Grierson, Cinema Eye Honor, IDA ac Oscar yn 2016.