Cartref

Cynnal premiere ffilm nodwedd gyntaf Rungano Nyoni yn Cannes

Mae I Am Not a Witch gan Rungano Nyoni, sydd o dras Cymraeg-Sambiaidd, wedi cael ei dewis ar gyfer Pythefnos y Cyfarwyddwyr (Directors’ Fortnight) yng ngŵyl ffilm enwog Cannes.Mae’r ffilm, sy’n sôn am ddewiniaeth yn Affrica heddiw, yn adrodd hanes Shula, merch fach naw mlwydd oed, sy’n cael ei chyhuddo o fod yn wrach. Wrth iddi geisio ymdopi â’i bywyd newydd, rhaid iddi ddewis naill ai i dderbyn ei ffawd, neu fentro i chwilio am ryddid a’r canlyniadau ddaw sgil hynny.

Cafodd yr awdur-gyfarwyddwr, Rungano Nyoni, ei geni yn Zambia a’i magu yng Nghymru, ac yma mae wedi sefydlu ei chartref. Mae wedi gwneud nifer o ffilmiau byrion gan gynnwys The List, a enillodd wobr BAFTA Cymru, gan dderbyn cefnogaeth gan Ffilm Cymru Wales yn fuan iawn yn y broses, drwy gronfa’r  BFI NET.WORK ar gyfer talent newydd.  Hon yw ei ffilm nodwedd gyntaf.

Mae I Am Not a Witch, a gynhyrchwyd gan Emily Morgan, yn gyd-gynhyrchiad rhwng y DU a Ffrainc. Fe’i hariannwyd gan Ffilm Cymru Wales, Film4, Aide aux Cinémas du Monde (CNC-Institut français) a’r BFI.  Kinology sy’n gyfrifol am y gwerthiant rhyngwladol, gan ddelio â’r cynigion ddaw i law ym Marchnad yr Ŵyl Ffilm (Le Marché du film).

Un ffilm yw I Am Not a Witch, o fwy na 30 o ffilmiau gan dalent cynhenid o Gymru, y bydd swyddogion Ffilm Cymru Wales yn eu cynrychioli yn y Cannes Marché eleni.

Mae’r prosiectau newydd cyffrous sy’n cael eu cyflwyno yn y farchnad yn cynnwys:

 

 

ETERNAL BEAUTY

Eternal Beauty yw’r ail ffilm i Craig Roberts, seren Submarine, ei chyfarwyddo, gyda chefnogaeth Ffilm Cymru Wales (Just Jim oedd y gyntaf). Sally Hawkins (Happy-Go-Lucky, Submarine, Paddington) yw seren y ffilm dywyll-ddoniol hon, ac mae’n sôn am fenyw sydd wedi brwydro â’i pharanoia sgitsoffrenaidd ers 20 mlynedd, gan freuddwydio am basiantau harddwch. Wrth weithio ar Eternal Beauty mae Roberts yn ail-gydio yn ei bartneriaeth â’r cynhyrchwyr, Adrian Bate a Pip Broughton.  Bankside Films fydd yn gyfrifol am y gwerthiant rhyngwladol.

 

 

 

QUEERAMA

Catryn Ramasut, o’r cwmni Cymraeg ie ie Productions (American Interior), sy’n cynhyrchu Queerama ffilm a grëwyd wedi cloddio drwy gasgliad gwerthfawr Archif Cenedlaethol y BFI, gan ganolbwyntio ar ddynion a merched hoyw’r 20fed ganrif - eu perthnasau a’u hanghenion, eu hofnau a’u sylwadau. Bydd y ffilm ddogfen nodwedd hon yn chwilio am gyfleoedd gwerthu a dosbarthu yn Cannes, cyn agor y ‘Sheff Doc/Fest’ ym mis Mehefin, gan nodi 50 mlynedd ers cyfreithloni gwrywgydiaeth yn y DU.

 

 

 


RAY & LIZ

Ray & Liz yw ffilm nodwedd gyntaf y ffotograffydd Richard Billingham. Mae Richard wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Turner. Wrth weithio gyda’r cynhyrchydd Cymreig Jacqui Davies, a Daniel Landin, oedd yn gyfrifol am ffilmio Under the Skin, mae Billingham yn dychwelyd at gyfres drawiadol o ffotograffau teuluol yn ystod cyfnod Thatcher, er mwyn adrodd stori oesol am unigrwydd, cariad a cholled. Ariennir Ray & Liz gan y BFI a Ffilm Cymru Wales, mewn cysylltiad â Severn Screen, y cwmni cynhyrchu o Gymru.

 

 

 

 

DENMARK

Rafe Spall (The BFG, Jurassic World 2) yw seren y gomedi hon gan yr awdur Cymreig Jeff Murphy a’r cynhyrchydd Ed Talfan (Hinterland, The Passing).  Bydd Spall yn portreadu Herb, Cymro heb swydd, sydd â chymdogion gwael, a rhagolygon gwaeth. Wedi iddo ddarganfod fod carcharorion yn Nenmarc yn byw bywyd moethus dros ben, mae gan Herb uchelgais: mynd i Ddenmarc i fyw…mewn carchar. Mae Ffilm Cymru Wales wedi datblygu Denmark ar y cŷd â BBC Films, a bydd WestEnd Films yn cyhoeddi’r teitl yn Cannes.
 

 

 


THE EXISTENCE OF LIBERTY WHITE

Bydd Milkwood Productions yn cyflwyno The Existence of Liberty White, ffilm ffug-wyddonol cysyniad-uchel, yn y Frontières Platform cyntaf erioed yn Cannes. Mae Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fantasia yn gyd-gyfrifol am y digwyddiad, sy’n dathlu gwahanol genres o bedwar ban byd, gan gynnwys y ffilm arswyd ‘cyberpunk’ yma sy’n sôn am drosglwyddo ymwybyddiaeth, gan y cynhyrchydd Zack Winfield, y cyfarwyddwyr Nick Parish, a’r awdur o Gymru Gwilym Davies.

 

 

 

 

Meddai Pauline Burt, Prif Weithredwr Ffilm Cymru Wales, “Mae hon yn flwyddyn gynhyrchiol iawn i Gymru yn Cannes, gan adlewyrchu sector ffilm sy’n aeddfedu. Sector sy’n cynnwys awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sydd, nid yn unig yn adrodd straeon sy’n berthnasol i bedwar ban byd, ond sy’n profi eu bod wedi ystyried y farchnad ryngwladol o’r cychwyn cyntaf.  Fel rhan o gynllun Magnifier Ffilm Cymru Wales, anogir y dalent sy’n cael ei chefnogi i gynllunio sut i gyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosib, yn ogystal ag ystyried gwerth eiddo deallusol eu prosiectau – gan gynnwys datblygu asedau ategol fel gemau, adnoddau addysg, addasiadau llwyfan/teledu. 

Mae’r dalent ffilm o Gymru wedi bod yn flaengar, ac wedi troi ei golygon ‘tuag allan’ o’r cychwyn cyntaf – gyda thua traean o’n ffilmiau’n gyd-gynyrchiadau rhyngwladol – ac mae hynny’n bwysicach nag erioed.  ‘Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid ledled Ewrop, yn cynnwys drwy rwydwaith Cineregio a’r gwaith ategol maent yn eu wneud ym myd dogfen, animeiddio, plant a materion amgylcheddol, gan ddatblygu’r holl brosiectau rhyngwladol sydd ar ein llechen.

‘Rydym wrth ein boddau hefyd cael mynychu’r ŵyl gyda’n cyd-weithwyr yn Pinewood Wales, ochr yn ochr â chynnig Llywodraeth Cymru i’r diwydiannau creadigol, sy’n sicrhau mai Cymru yw un o’r llefydd gorau i ddod i ffilmio, ac yn berchen ar griwiau, adnoddau a lleoliadau o’r radd flaenaf.”