Cartref

Lleisiau Gwrthsafiad Gŵyl Ffilm Wow Yn Galw Am Well Byd

Yn agor ar ddydd Gwener 17 Mawrth yng Nghaerdydd ac yna’n teithio i Aberystwyth, Abertawe, Aberteifi a’r Wyddgrug.

 

Bydd Gŵyl Ffilm WOW Cymru a’r Byd yn Un yn tywys mynychwyr yr ŵyl ar siwrnai o gwmpas y byd i’r Ariannin, Chile, Colombia, Mali, Palesteina, Gwlad y Thai a Nepal, gan ddod â’r goreuon ymhlith sinema’r byd i Gymru mewn dathliad eclectig o amrywiaeth aruthrol gwneud ffilmiau ar draws y byd a’r straeon dynol sy’n ein huno.

Ymhlith rhaglen ardderchog o ddramâu, comedïau, ffilmiau dogfen a ffilmiau arswyd yr ŵyl, mae ‘na ffilmiau sy’n peri i ni gnoi cul ac yn ein hysbrydoli i weithredu a newid y byd er gwell. Mae’r rhain yn ffurfio tymor Lleisiau Gwrthsafiad WOW, sydd, gyda darlleniadau barddoniaeth a gweithdai yn rhedeg ochr yn ochr â’r rhaglen ffilm, yn gyfle i unrhyw un sy’n gofidio am gyflwr y byd i ymuno â ni ac i leisio barn am yr hyn sydd bwysicaf iddynt.

Yn Neruda, mae’r cyfarwyddwr Pablo Larraín (Jackie, No) o Chile yn ymdrin â’r bardd Pablo Neruda a enillodd Wobr Nobel, mewn ffilm gyffro ditectif hynod ddyfeisgar a chwareus sy’n asio hanes, chwedl a ffuglen ac sy’n gofyn ‘Sut mae dyn yn creu ei fyth ei hun?’ Mae Neruda, arwr y bobl, yn ffoi rhag llymder y llywodraeth gyda ditectif penderfynol yn ei ganlyn. Wedi ei chreu mewn modd celfydd gyda sgript finiog, mae’r ffilm hon yn llawer o hwyl.

Mae Tomorrow (Demain) yn ffilm ysbrydoledig, galonogol am sut i ail-ddyfeisio amaethyddiaeth, ynni, yr economi, democratiaeth ac addysg a datrys ein hargyfwng ecolegol. Gan daflu goleuni ar fentrau sydd eisoes yn gweithio a datrysiadau sydd yn agored i bawb, mae Tomorrow yn gosod y grym yn gadarn yn nwylo dinasyddion y byd. Os ydym yn ateb ei alwad i weithredu, gallai arwain at egin gwell yfory.

Mae Shadow World yn ystyriaeth graff, drawiadol ar y fasnach arfau byd-eang, yr unig fusnes sy’n cyfrif yr elw mewn miliynau a’r colledion mewn bywydau dynol. Wedi ei golygu’n gelfydd mae WOW wedi dethol y ffilm hon yn y gobaith y bydd codi ymwybyddiaeth o sut mae’r fasnach arfau yn gweithredu, yn fyd-eang a hefyd yma yng Nghymru, yn arwain at weithredu i greu dyfodol mwy heddychlon. Bydd yr awdur Andrew Feinstein yn teithio ynghyd ag aelodau’r Ymgyrch yn Erbyn y Fasnach Arfau ar hyd Cymru gyda’r ffilm.

Mae’r rhaglen yn cynnwys tair ffilm ddogfen sy’n cyflwyno cyfrifon rhyfeddol o straeon sy’n dominyddu’r newyddion - mudo, Syria a Phalesteina. Gan ddatblygu yn ystod y rhyfel diwethaf yn Gaza, mae Ambulance yn cychwyn gyda’r gwneuthurwr ffilm Mohamed Jabaly yn cydio yn ei gamera ac yn ymuno â chriw ambiwlans. Wrth iddynt ruthro i bob digwyddiad, cyflëir dicter, galar a gwrthsafiad y bobl sydd wedi eu dal mewn sefyllfa nad oes ganddynt unrhyw reolaeth drosti.

Wedi ei ffilmio rhwng 2011 a 2013, mae The War Show yn siartio troelliad Syria o brotest heddychlon i ryfel cartref ffyrnig trwy bortread personol grŵp o ffrindiau ifanc optimistaidd sy’n awchu am newid. Dyma i chi wylio hanfodol, gyda’r ffilm yn archwilio sut caiff ein barn ei lywio gan sylw’r cyfryngau o ddigwyddiadau a lwyfannwyd er lles y camera, yn brotestiadau stryd, neu’r ymladd ei hun - perfformiad fel propaganda, ‘sioe ryfel’.

Cyfrif cymhellol, dilys o lygad y ffynnon am gyflwr ffoaduriaid wedi ei adrodd o’u safbwynt nhw eu hunain, mae Those Who Jump yn cyflwyno stori fewnol y bobl sy’n ceisio neidio’r ffens sy’n gwahanu Moroco a’r porthladd Sbaenaidd Melilla i gyrraedd eu El Dorado Ewropeaidd. Mewn dull hynod ddiddorol o ffilm gartref, mae Abou Bakar Sidibé’n datgelu’r cyfeillgarwch ymhlith y ffoaduriaid o bob cwr o Affrica yn eu brwydr ddyddiol i oroesi - eu gobeithion, breuddwydion a’u hiwmor stoicaidd.

Eglura David Gillam, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm WOW, mai cymhelliant yr ŵyl dros raglennu tymor Lleisiau Gwrthsafiad oedd: “Am un mlynedd ar bymtheg, mae WOW wedi dod â straeon o bob cwr o’r byd i gynulleidfaoedd yng Nghymru i’w mwynhau. Yn aml bydd y straeon hyn yn pwysleisio ein dynoliaeth gyffredin, buddion amrywiaeth, ac yn hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a goddefgarwch. Mewn byd sy’n bygwth y gwerthoedd sy’n bwysig i ni, rydym wedi penderfynu eleni i ganolbwyntio ar y bobl sy’n siarad yn uwch ac sy’n gweithredu er mwyn creu gwell byd iddyn nhw eu hunain, eu cymunedau a’u gwledydd.”

Mae dwy ffilm yn cydbwyso pleserau diniwed plentyndod â realiti byw yng nghysgod rhyfel cartref. Mae The Colours of the Mountain o Colombia yn stori hyfryd am griw o fechgyn pentref y mae eu pêl-droed gwerthfawr wedi glanio ynghanol maes ffrwydron, tra bod The Black Hen yn gyfle prin i weld ffilm hyfryd o Nepal wedi ei gosod yn ysblander Mynyddoedd yr Himalaya am ddau fachgen a’r cyfeillgarwch sydd rhyngddynt wrth iddynt fynd ati i achub eu hiâr werthfawr.

O Africa daw dwy ffilm gyffrous sy’n portreadu bywydau ynghanol newid chwyldroadol. Mae’r clodfawr Clash yn paentio darlun diddorol iawn o’r Aifft gyfoes yn sgil y ‘Gwrthryfeloedd Arabaidd’, cymdeithas wedi ei rhwygo ar led gan ei gwahaniaethau. Wedi ei gosod yn gyfan gwbl yng nghefn tryc yr heddlu wrth i derfysgoedd ffrwydro o’u cwmpas, adeilada’r ffilm hon yn rymus at ddiweddglo syfrdanol. Fel riff Mali ar Scarface, mae Wulu yn dangos darlun tra gwahanol i’r arfer o Mali, mewn stori drawiadol am yr Affrica fodern lle caiff cyffuriau eu masnachu am arfau sy’n bwydo rhyfeloedd cartref ar draws y cyfandir.

Mewn cyferbyniad mae enillydd gwobr Gŵyl Cannes o’r Ffindir sef The Happiest Day in the Life of Olli Maki yn stori felys ramantaidd am ŵr sy’n paratoi ar gyfer ei ornest fawr. Gyda’i sgript ddymunol a doniol, perfformiad canolog hoffus ac ymddangosiad du a gwyn moethus y cyfnod, bydd y ffilm hon yn siŵr o’ch peri i adael y sinema gyda gwên ar eich gwefusau.

Cefnogir Gŵyl Ffilm WOW gan Ffilm Cymru Wales a Chronfa Gwyliau’r BFI sy’n darparu cyllid y Loteri Genedlaethol i wyliau ffilm sy’n rhoi’r cyfle i gynulleidfaoedd weld ac ymwneud â ffilmiau rhyngwladol a gwneuthurwyr ffilmiau mae’n bosib ni fyddent fel arall yn derbyn y cyfle i wneud, yn ogystal â chwyddo cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm yn y DU.

Bydd Gŵyl Ffilm WOW yn agor yn sinema’r Chapter yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener 17 Mawrth cyn symud ymlaen i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Byd Bychan Aberteifi, Canolfan y Celfyddydau Taliesin Abertawe a Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug. Ewch at www.wowfilmfestival.com am fanylion pellach.