Cartref

FFILM CYMRU WALES YN ARWAIN Y FFORDD GYDAG AELODAU NEWYDD I’R BWRDD

Mae FFILM CYMRU WALES yn cyhoeddi pum penodiad i’w Fwrdd Cyfarwyddwyr, a fydd yn helpu i ddatblygu ymrwymiad y sefydliad i ddatblygu doniau, sgiliau a manteision adfywio addysg ffilm, mentergarwch digidol a chyswllt â’r cyhoedd.  

Mae gan Neil Watson brofiad helaeth i’w gynnig ym maes datblygu polisi, fel cynghorydd i’r Arglwydd Puttnam a’r BFI, ynghyd ag ymgynghorwyr Olsberg SPI, Ysgol Busnes y Cyfryngau, y BBC a Film London. Cafodd Neil ei eni yng ngogledd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn niwylliant Cymru.

Bydd John Giwa-Amu, cyd-sylfaenydd  a chyd-gyfarwyddwr y cwmni cynhyrchu o Gaerdydd, Red and Black Films, a chynyrchydd The Machine a enillodd wobrau BAFTA, Raindance, NIFA a Gwobr Sgrin ac a werthwyd i fwy na 30 o wledydd, yn cynnig i’r Bwrdd ei brofiad ymarferol o ddatblygu a chynhyrchu ffilm, a modelau dosbarthu a marchnata newydd ac arloesol.

 

Bydd yr entrepreneur digidol, Neil Cocker, yn cynnig ei ffocws ar ddatblygu masnachol ac ystwyth fel cynghorydd Tech City yng Nghymru. Bu’n arbenigo mewn creu cymunedau a brandiau yn y diwydiannau creadigol a digidol gyda Cardiff Start, TEDx Caerdydd, a’r cwmnïau gwerthu nwyddau ar-lein, Dizzyjam a Cottoncart. 

Bydd Anwen Griffiths, cyfreithwraig adloniant y cyfryngau a phartner yn Sheridans, yn cynnig ei harbenigedd cyfreithiol yn y byd creadigol i fwrdd FfCW o 2015 ymlaen. Mae Anwen yn siarad Cymraeg ac mae ganddi fwy nag 20 mlynedd o brofiad o weithio yn sectorau ffilm, teledu a gemau a hynny gydag amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol yn y diwydiannau creadigol. 

Mile Tate yw pennaeth Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Afan Uchaf, ac mae’n ymuno â’r Bwrdd wedi iddo helpu i gyflawni cynllun adfywio cymunedol arloesol FfCW, Ffilm yn Afan, gyda’i brofiad arbenigol o gynnal cyswllt â phobl ifanc a chymunedau ehangach mewn ardaloedd difreintiedig.

Mae’r aelodau newydd hyn o Fwrdd Ffilm Cymru Wales yn ymuno â’r aelodau presennol, Rebekah Gilbertson, Rhiannon Wyn Hughes, Gethin Scourfield, Jane Dauncey, Will Machin, Thomas Dillon, Rob Kraitt a’r Cadeirydd, Michael Gubbins, a ddwedodd: "Mae’r penodiadau hyn yn dangos mor eang yw uchelgais Ffilm Cymru Wales. Rydym yn gweithio i greu diwylliant ffilm ac economi clyweledol mwy amrywiol a gweithgar sy’n seiliedig ar dwf busnes cynaliadwy a mynediad i’r cynulleidfaoedd ehangaf posibl. Mae pob un o’r aelodau hynod brofiadol hyn yn cynnig eu sgiliau, eu syniadau a’u harweinyddiaeth eu hunain i wahanol agweddau ar y nodau hynny."

Meddai Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru: “Croesawaf y cyhoeddiad hwn o benodiadau newydd i’r Bwrdd.  Mae Ffilm Cymru Wales wedi denu unigolion o wir statws, a bydd eu profiad diwylliannol ac ym myd busnes yn sicrhau y bydd y sefydliad yn parhau i fod yn llwyddiannus ac egnïol wrth hyrwyddo gweithgarwch ffilm yng Nghymru.”

Bydd aelodau newydd y Bwrdd yn cynorthwyo uchelgeisiau’r sefydliad i’r dyfodol, fel a nodwyd yn yr Adroddiad Blynyddol sydd newydd ei gyhoeddi gan Ffilm Cymru Wales, ac sydd i’w weld ar y wefan: www.ffilmcymruwales.com

 

Ymholiadau’r wasg: cysylltwch â Ben Hooper:

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

02920 766931